Wegen vuilstortplaats Ornamibo worden grondig aangepakt
05 Nov, 14:27
foto
De wegen op de vuilstortplaats te Ornamibo worden grondig aangepakt door OWT&C en aannemers. (Foto: OWT&C/NII)


Ongeveer twee kilometer aan wegen op de stortplaats Ornamibo wordt aangepakt. De bestaande wegen worden opgeknapt, terwijl er nieuwe worden aangelegd. Er worden maatregelen getroffen om het dumpen van vuil effectief en efficiënt te laten verlopen. De werkzaamheden ter plekke kunnen nog ongeveer drie weken duren.

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) laat via het Nationaal Informatie Instituut weten dat de rehabilitatiewerkzaamheden vóór de brand op de stortplaats zijn aangevangen. Na 10 oktober 2018, heeft de leiding van het ministerie bepaald, dat ook nieuwe wegen moeten worden aangelegd, om het dumpen makkelijker te maken.

Naraindath Sitaram, coördinator afdeling wegen sectie Paramaribo, zegt dat bij het aanleggen van de wegen er eerst 80 tot 90 centimeter diep gegraven wordt. De wegen worden voor ongeveer 45 cm opgevuld met een mix materiaal bestaande uit: lateriet, klinkzand en asfaltblokken. Hierop komt er een laag klinkzand van ongeveer 25 cm dikte, waarna nog de basecourse van 30 tot 35 cm erbovenop komt.

De afdelingen Vuilophaal & Verwerkingsdienst, Ontwateringswerken & Wegen en aannemers werken nauw samen op de belt. Zo worden er diverse machines zoals bulldozers en hydraulische graafmachines ingehuurd, inclusief operators om het werk op de stortplaats te kunnen doen. OWT&C zet diensttrucks, tractoren, pick-ups en een hydraulische graafmachine in voor de werkzaamheden. In totaal is er aan materiaal 13.755 m³ mix materiaal, 700 m³ klinkzand en 429 m³ basecourse beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April