Investsur benadrukt belang gunstig investeringsklimaat
23 Oct, 00:56
foto
Ike Antonius, CEO van Investsur, (tweede van links) en de delegatie Suriname-China. Links, adviseur Sigmund Proeve. (Foto: Financiën/NII)


Voor verhoogde investeringsstromen naar Suriname is de actieve betrokkenheid van verschillende actoren belangrijk. CEO, Ike Antonius van het Instituut voor de Promotie van Investeringen (Investsur) denkt hierbij aan
diplomatieke vertegenwoordigingen, overheidsinstituten, de private sector, de diaspora, de bedrijvenoverkoepeling, vakbonden, de financiële sector en buitenlandse bedrijven. Investsur heeft zaterdag een presentatie gehouden voor de Surinaams-Chinese Diaspora die in Suriname vertoefde.


De delegatie is door Investsur geïnformeerd over zijn centrale rol als eerste aanspreekpunt bij investeringen in Suriname, terwijl ook aandacht werd besteed aan de investeringscyclus waarmee rekening dient te worden gehouden. Antonius deelde tijdens de presentatie ook mee de voornemens van het instituut op diverse gebieden, waarbij het belang van strategische termijnplanning en partnerschappen werd onderstreept, alsook enkele criteria die meegenomen worden bij de beoordeling van investeringsprojecten.

De ontmoeting met de Chinese diaspora delegatie, die werd geleid door Roy Lieuw A Sie van het Consulaat in Nederland, is als positief ervaren. Er is kennis genomen van de bestaande interesse voor investeringen in specifieke sectoren, waaronder toerisme en projectontwikkeling, meldt Financiën via het Nationaal Informatie Instituut.

Door Investsur zal binnenkort een traject worden afgewerkt om zoveel als mogelijk alle relevante actoren te betrekken. Hierbij zal het accent gelegd worden op het belang van het behoud van een gunstig investeringslandschap dat bijdraagt aan verhoogde investeringsstromen en voordelen voor zowel de investeerder als voor de Surinamer.

In dit proces zal Investsur onder andere een proactieve rol vervullen, om als investeringsinstituut Suriname als bestemmingsland van investeringen uit te dragen en de gezamenlijke inspanningen te ondersteunen voor onder andere economische groei, werkgelegenheid, diversificatie van de economie en verhoogde productie.

Sunday 25 August
Saturday 24 August
Friday 23 August