OKB-voorzitter: Organisatie verkiezingen kan veel beter
22 Oct, 00:00
foto
Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau.


De verkiezingen van 2015 worden het komende weekend geëvalueerd door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) met alle betrokkenen bij de organisatie en de politieke partijen. De verkiezingsorganisatie kan altijd beter, zegt OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, in een reactie aan Starnieuws. Als alle aanbevelingen zouden worden overgenomen die OKB steeds doet, zou de organisatie van de verkiezingen perfect zijn. Bij elke verkiezing worden er aanbevelingen gedaan.

Van Dijk-Silos maakt zich sterk voor een onafhankelijke verkiezingsorganisatie, zoals het in Peru het geval is. In Suriname is het ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de organisatie. Veel ambtenaren, die loyaal zijn aan de minister, worden in de organisatie geplaatst. Komt nog bij kijken dat de meeste organisatoren van de vorige verkiezingen, er nu niet meer bij zijn. Veel mensen met weinig verkiezingservaring zullen deel uitmaken van de organisatie. Bij een onafhankelijke organisatie, zijn er overwegend experts die goed getraind zijn. Er zijn hiervoor middelen beschikbaar bij de Organisatie van de Amerikaanse Staten, zegt de OKB-voorzitter. Ook politieke partijen maken deel uit van de organisatie, waarbij zij veelal belast zijn met educatie van de kiezers over hoe ze moeten stemmen om te voorkomen dat de stembiljetten ongeldig zijn.

In de verkiezingscampagne van 2020 moet voorkomen worden dat politici elkaar vies en vuil uitschelden. Er moet volgens Van Dijk-Silos een 'code of conduct' komen. Media en journalisten moeten beseffen dat ze een grote rol kunnen spelen door scheldkanonnades niet uit te zenden. Ook de schrijvende pers moet hieraan meewerken op basis van ethiek en fatsoen. Het gaat om de boodschap overbrengen, benadrukt Van Dijk-Silos.

In Overbridge zal het OKB de verkiezingen van 2015 evalueren met het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centraal Hoofdstembureau, de voorzitters van het hoofdstembureau (districtscommissarissen), politieke partijen, de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leiles en andere betrokkenen bij de verkiezingsorganisatie. De OKB-voorzitter is blij dat minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken het eens is met haar dat de verkiezingen goed geëvalueerd kunnen worden door mensen die er toen bij betrokken waren.

Bij de evaluatie zullen actiepunten worden opgesteld. Het ligt in de bedoeling dat deze meegenomen worden door de verkiezingsorganisatie van 2020. Van Dijk-Silos benadrukt dat het Binnenlandse Zaken is die de verkiezingen organiseert. Het OKB is het toezichthoudende orgaan.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April