Het beloofde land of het beroofde land?
22 Oct, 18:35
foto


Tot 25 februari 1980 was Suriname een paradijs, het was toen toch goed en heerlijk toeven in Suriname. De Surinaamse munteenheid had bijna dezelfde waarde als die van de US Dollar en de Nederlandse gulden. Er was sprake van waardevastheid, er was sprake van economische opleving, er was sprake van stabiliteit. Echter, op 25 februari 1980 is alles tenietgedaan.

Op 25 februari 1980 raasden Bouterse en consorten als een orkaan over Suriname. De dictatuur werd gevestigd, met als leider Bouterse. Alles wat zij op hun weg tegenkwamen werd vernietigd, zoals: de rechtsstaat, democratie, economie en financiën. Dat was ook het begin van het einde van ons paradijs, ons mooi en welvarend land Suriname.

De schade die toen tussen 1980 en 1987 was aangericht werd in de periode 1987-1995 enigszins hersteld door de Frontregering. Maar wat tussen 1996-2000 volgde was niet te beschrijven, wederom raasde een orkaan over het land, die een nog grotere ravage had aangericht. Het heeft de Frontregering, bijkans 10 jaar gekost om de aangerichte ravage te herstellen door een prudent financieel-economisch beleid te voeren.

Helaas, op 12 augustus 2010 vond de wisseling van de wacht plaats, maar dat hadden we zelf aan ons te danken door een verkeerde keuze te maken. De nieuwbakken president, Desi Bouterse, beloofde ons een paradijs. “Het beloofde land”, als metafoor voor elke woonplek of leefsituatie waar een mens zich thuis voelt, in vrede woont, kan leven en zich kan ontplooien (Wikipedia).

André Misiekaba, de pastor die op het podium in trance raakt en zingt oho, oho, oho, beloofde ons een tweede Dubai. Maar gauw bleek dat het beloofde land, het beroofde land werd. Na 8 jaar Bouterse, is er weinig van het beloofde paradijs terecht gekomen. Het volk wordt beroofd middels allerlei belasting verhogende maatregelen en de valutakoers te jagen boven de SRD 7.50.

Yes we can do the job. De verkiezingscampagne van Bouterse is in volle gang, hij haalt enkele oude beestjes weer van stal namelijk, de basiszorg en de herstart van de rijstfabriek van de Stichting Machinale Landbouw (SML). Bouterse uitte lovende woorden aan het adres van de NDP’er oom John, Johnny Mahespalsingh.
Gillmore Hoefdraad van Financiën beloofde dat de weegbrug voor de rijstfabriek van Westland Sama Group die op de haven ligt, zo snel mogelijk zal worden ingeklaard. Hij is de ondernemer oom John dankbaar dat hij altijd zijn medewerking verleend heeft toen er betaald moest worden voor brandstof voor de pompen in Nickerie.

Het is helemaal duidelijk, voor wat, hoort wat. Hoefdraad levert een tegenprestatie voor Oom John. Dit is zonder meer een corruptie faciliterend beleid van Hoefdraad. Dit is een aanwijzing dat Hoefdraad opkomt voor de belangen van oom John en van friends and family.

De hele gezondheid zorg is in elkaar gedonderd, het lijkt alsof deze regering bewust de gezondheidszorg in elkaar heeft later donderen. Het volk eerst flink laten pinaren, om daarna met een glad gestreken gezicht de samenleving komen vertellen dat elke burger zorgeloos gebruik kan maken van de basiszorg.
Het zal me niet verbazen dat Bouterse straks ook mededeling gaat doen over de herstart van de vervallen cassavefabriek en de huizenfabriek. Ik hoor Bouterse nog zeggen: a no toffi wo meki maar oso. Hoeveel huizen zijn intussen al geproduceerd?

In arme wijken verschijnen Bouterse en consorten met gratis voedselpakketten en beloven luchtkastelen. Hoe erger de situatie in de samenleving, hoe meer effect de verdeel en heers tactiek en het populisme zullen hebben. Dit zijn de ideologische kenmerken van het populisme, die bewust worden gevoed door Bouterse, terwijl de fundamentele problemen van de samenleving niet worden opgelost. Niet met een prudent financieel-economisch beleid, maar met beloften en populisme wil Bouterse het land ontwikkelen.

Idris Naipal

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April