Onafhankelijk Kiesbureau doet tal van aanbevelingen
21 Oct, 10:28
foto


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), onder leiding van Jennifer van Dijk-Silos, heeft de aanbevelingen van de verkiezingen van 2005, 2010 en 2015 op een rijtje gezet. Er worden verschillende aanbevelingen gedaan ter verbetering van de verkiezingsorganisatie. In april heeft het OKB een evaluatie gehouden met politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee. Op 27 en 28 oktober vindt een tweede en diepgaandere evaluatie plaats. De aanbevelingen zijn verstuurd naar de deelnemers van de evaluatie.

Een van de aanbevelingen is dat een onafhankelijke verkiezingsstructuur moet worden ingesteld, net als in andere landen in de regio. Er wordt een onafhankelijke verkiezingsautoriteit opgericht, die belast wordt met de gehele organisatie van de verkiezingen.

Er moet extra aandacht worden besteed aan de instructies naar politieke partijen over onder andere de registratie en kandidaatstelling. Het is volgens het OKB belangrijk dat er programma`s worden gemaakt over het hoe en waarom van het kiezen. Hierbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan specifieke doelgroepen. Ook bij het maken van spotjes zal men consequent moeten zijn en de praktijk op de juiste manier moeten weergeven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken behoort bij de volgende verkiezing bij zijn instructies aan de voorzitters en het stembureaupersoneel duidelijk de rol en taken van de toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau op te nemen. Deze mogen niet gehinderd worden bij de uitoefening van hun activiteiten en bevoegdheden. Wijzigingen in instructies door een van de actoren dienen tijdig doorgespeeld te worden naar het Onafhankelijk Kiesbureau, zodat het zijn coördinatoren en toezichthouders direct hiervan in kennis kan stellen.

Een betere controle op het inpakken van het stembureaumateriaal is dringend vereist. Een simpele oplossing is het opstellen van een checklist aan de hand waarvan de medewerkers belast met deze werkzaamheden nagaan of al het vereiste materiaal in de kit gedaan wordt. Een dubbele controle voorkomt fouten. De voertuigen voor het transport van het stembureaumateriaal van het Hoofdstembureau naar het stembureau en omgekeerd behoren aan bepaalde criteria te voldoen. Onder andere is voldoende ruimte vereist voor het vervoeren van de kit, de stembussen, de politieagent en de voorzitter van het stembureau.

Voor de werving van de voorzitters en het overige stembureaupersoneel dienen duidelijke en strakke selectiecriteria vastgesteld te worden. Om de kans op competente personen, die als stembureaupersoneel aangetrokken zullen worden te vergroten, is het aan te bevelen dat er een profiel wordt gemaakt voor stembureaupersoneel. Het selecteren kan dan op basis van dit profiel geschieden. Een transparante selectie op basis van een vooraf opgestelde profielschets is een noodzaak.

De voorzitters en de plaatsvervangende voorzitter een gedegen training doorlopen, waardoor ze goed voorbereid zijn op de uitvoering van de werkzaamheden op de dag van de verkiezingen. Vooral aan de training van het stembureaupersoneel moet veel aandacht besteed worden. Gedacht wordt aan een driedaagse training waarin rollenspelen, simulaties als werkvorm gehanteerd kunnen worden.

U kunt de aanbevelingen van het OKB hier downloaden.
pdf-icon.gif Aanbevelingen_OKB_naar_aanleiding_van_de_verkiezingen_2005_2010_en_2015_pdf.pdf                

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April