Troostende woorden voor gezin Girjasing in DNA
18 Oct, 18:54
foto
De Nationale Assemblee heeft vandaag een bijzondere openbare rouwzitting gehouden ter nagedachtenis van Sheilendra Girjasing. Op de plek waar hij zat, is een bloemstuk geplaatst. (Foto: Raoul Lith)


Tijdens de buitengewone openbare rouwvergadering in De Nationale Assemblee (DNA) hebben de fractieleders, Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de regering troostende woorden uitgesproken naar het gezin van het overleden lid, Sheilendra Girjasing (VHP). De fractievoorzitters hebben allen stilgestaan bij de persoon Girjasing en hun samenwerking met hem in DNA. Na de zitting hebben de Assembleeleden en de regering de familie gecondoleerd. Het ontzielde lichaam van de volksvertegenwoordiger uit Commewijne is woensdag gecremeerd.

“Hij was een strijder en ging recht op zijn doel af. Hij had mijns inziens twee favoriete thema’s, water voor Commewijne en ondernemerschap. Niemand kwam aan de ondernemer, want dan kwam je Girjasing zeker tegen. Hij liet zich door niets en niemand uit het veld slaan. Zijn rol in DNA, hoewel wij het vaak niet eens waren met hem, zullen we moeten missen”, zegt André Misiekaba, fractieleider van de NDP.

Chan Santokhi (VHP) begint zijn toespraak met het uitspreken van de condoleances ook namens de PL-fractie, die wegens overmacht niet aanwezig is bij de vergadering. “Hij was een strijder tegen onrecht en het wanbeleid en dat schoof hij niet onder stoelen of banken. Hij was meer dan een parlementariër, hij was een veelzijdig mens met een ondernemersgeest, sociaal-maatschappelijk betrokken bij de samenleving en dienstbaar naar de zwakke en kwetsbare groepen in de samenleving”, beschrijft Santokhi zijn fractiegenoot. “Sheilendra bedankt voor jouw inspanning en inzet. Jouw strijd, vaderlandsliefde en dienstbaarheid naar de samenleving nemen we mee als herinnering”.

“Zolang we aan hem denken, zullen wij hem missen. En zolang wij hem missen is hij niet dood. Dood ben je pas als men jou is vergeten”, luiden de woorden van de waarnemend ABOP-fractieleider, Marinus Bee. Celsius Waterberg (BEP) voegt daaraan toe dat God heeft beslist dat Girjasing zijn deel heeft gedaan en hij is nu teruggeroepen naar huis. “Wij moeten de familie ondersteunen, want het leven gaat verder”.

Gregory Rusland (NPS) heeft Girjasing leren kennen op de middelbare school en spreekt zijn bewondering uit dat als jongeman hij al geen blad voor de mond nam en zijn mening niet onder stoelen of banken schoof. “Wat ons als DOE fractie zal bijblijven is dat Girjasing naast zijn strakke commentaren, een groot gevoel voor humor had”, zegt Carl Breeveld, lachend. “De mens leeft maar kort, hij is als een bloem in het gras die maar even bloeit. De wind gaat waaien en de bloem verdwijnt. Niemand weet meer waar die heeft gestaan, maar de liefde van de Heer verdwijnt nooit”.

Zoals Cleon Gonsalves (PALU) het vertelt, is Girjasing zijn politieke carrière begonnen bij deze politieke partij. “Toen al was hij bekend als een harde werker en om zijn maatschappelijke betrokkenheid. Hij was toen al een echte ondernemer en zette zich in voor familie en vrienden. Voor wat dat betreft kunnen velen zijn voorbeeld volgen”, meent Gonsalves.

“In en buiten DNA had Girjasing extra aandacht voor speciale groepen, vooral belangen van mensen met een beperking hadden zijn speciale aandacht en collega-parlementariërs getuigen daar ook van. Bij het werk hield hij geen rekening met politieke scheidingen. Hij had nog veel gepland maar het hogere heeft nader beschikt”, merkt DNA-voorzitter Simons op. “Ondersteuning helpt het verdriet dragen, we kunnen het niet verminderen, maar we kunnen het helpen dragen”.

Vicepresident, Ashwin Adhin, sprak namens president Desi Bouterse, ook zijn condoleances uit. “We hebben de heer Girjasing gekend om zijn gedrevenheid om een bijdrage te leveren aan de opbouw van politiek Suriname. We zijn getuige geweest van zijn inzet voor de mensen met een beperking en andere minderheidsgroepen. Het maakt niet uit waar we politiek staan, maar in ons menszijn zullen er altijd redenen zijn waarin wij broederschap vinden”.
Aan het einde van de vergadering is één minuut stilte in acht genomen voor het gewezen lid Girjasing. Zijn zetel in DNA zal ingenomen worden door Marlon Budike van de NPS. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt toegelaten tot DNA.

Yvanka Ozir-Awailame

Sunday 25 August
Saturday 24 August
Friday 23 August