Onze beste kameraad
19 Oct, 10:23
foto


De samenleving is nauwelijks bekomen van de zoveelste (gruwelijke) moord of wordt zij wederom opgeschrikt door vijf doden in het verkeer. Wij hebben de afgelopen dagen zoveel negatiefs voorgeschoteld gekregen, maar de vraag is: Moest het allemaal?

Deel van het negatieve nieuws, heeft te maken met de ‘incidenten’ waar (hoge) politiefunctionarissen vermoedelijk bij betrokken zijn. Zaken variërend van verduistering, afpersing tot (zware) mishandeling. Dat de politie zo meermaals negatief in de publiciteit is verschenen, moet ons als burgers, maar zeker ook de leiding van het apparaat, tot nadenken zetten. Wat is er precies aan de hand?

Het imago van deze organisatie is de laatste tijd behoorlijk geschaad door enkele leden die een scheve schaats hebben gereden. Dat hoge functionarissen van wie leiding en daarmede een goed voorbeeld verwacht wordt, zich zó hebben laten gaan, is haast onvoorstelbaar. Deze scheve schaats, uitglijers verwacht je NIET van mensen die speciaal zijn opgeleid om correctief op te treden. Het is triest dat enkelen, al dan niet gedreven door macht, hebzucht en of (geestelijke) instabiliteit, het imago van deze belangrijke organisatie op dergelijke wijze behoorlijk schade hebben toegebracht. Enkelen, want we kunnen niet eenieder over één kam scheren.

Het is na deze incidenten wel meer dan duidelijk dat er (nog) rotte appels in de mand zitten die zonder pardon opgeruimd dienen te worden ter voorkoming van 'besmetting' van hén die dat (hopelijk) nog niet zijn. Dat het de laatste tijd zó uit de hand is gelopen, valt ernstig te betreuren. Is dit nieuw? waarschijnlijk NIET! Het is enkel hopen dat deze zaken met tact worden afgewikkeld. Dat de (straf)maatregelen die genomen zullen worden, voor de rest een duidelijke vingerwijzing zal zijn dat dit soort deviante excessen nimmer getolereerd zullen worden! Zeker niet in zo een gedisciplineerde organisatie.

Dat de politie onze beste kameraad is, staat buiten kijf! Echter wordt er wel andersoortig gedrag/attitude van de leden van deze geüniformeerde organisatie verwacht. Misstanden binnen het politie apparaat zijn er altijd geweest, maar zo hoort het absoluut niet te zijn. Zal er gauw een verandering hierin komen?
Wij, de burger(s) van dit land moeten immers indien nodig, een beroep kunnen doen op de politie en erop (kunnen) rekenen dat onze zaak op een adequate en bovenal eerlijke wijze wordt afgehandeld. Dat is nu NIET het geval en daar zijn legio voorbeelden en of redenen aan ten grondslag. Aan de leiding van het korps: wroko de fu du!

Terwijl er wordt beraadslaagd over o.a. het indammen van de criminaliteit, en het terugbrengen van het hoge aantal verkeersdoden, moet er ook goed nagedacht worden over (het welzijn van) de manschappen. Het personeelsbeleid roept om aandacht, (geestelijke) begeleiding en continue (na)scholing óók.
Het werk is best véél, maar het zal gedaan moeten worden zodat wij terug kunnen naar de tijd toen men nog respect had voor (het uniform van) van de zonen van hermandad. Want hoe dan ook, is en blijft de politie onze beste kameraad!

Nathalie Valpoort BSc.