Cargei-rapport biedt tools voor gericht genderbeleid
19 Oct, 08:27
foto


Met het Caribbean Gender Equality Index Rapport (Cargei-rapport) is het nu veel gemakkelijker om een gericht en effectief genderbeleid voor 2019 – 2023 uit te stippelen. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) is daarom erg blij met de publicatie van dit rapport.

Het Cargei-rapport is een nationaal rapport over de situatie van vrouwen en mannen in Suriname. In het rapport zijn er enkele parameters gehanteerd, waaronder economische empowerment, educatie, gezondheidszorg, publieke of politieke participatie en mensenrechten. Voordat dit rapport werd uitgebracht, ontbraken de indicatoren met betrekking tot de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Minister Noersalim acht dit rapport van groot belang, omdat het ontbreken van gendergesegregeerde data, heel erg stremmend werkt voor het ontwikkelen van een gedegen genderbeleid, dat gericht is op gendergelijkheid. “Het is moeilijk om gendergelijkheid of genderongelijkheid vast te stellen bij de afwezigheid van de meest recente data hieromtrent”, benadrukt de bewindsman.

De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen UN-Women en Biza, met name het Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA). UN Women is de VN-organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. UN-Women steunt VN-lidstaten bij het vaststellen van mondiale normen voor het bereiken van gendergelijkheid en werkt samen met overheden en het maatschappelijk middenveld aan het ontwerpen van wetten, beleid, programma's en diensten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de normen effectief worden geïmplementeerd en werkelijk ten goede komen aan vrouwen en meisjes wereldwijd. De organisatie werkt wereldwijd om de visie van de duurzame ontwikkelingsdoelen werkelijkheid te maken voor vrouwen en meisjes en staat achter gelijkwaardige participatie van vrouwen in alle aspecten van het leven.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March