Situatie vuilstortplaats wordt beheersbaar gemaakt
16 Oct, 16:51
foto
Vicepresident Ashwin Adhin, ministers en verschillende instanties op een persconferentie vandaag over de situatie bij vuilstortplaats Ornamibo. (Foto: Leroy Troon)


De regering heeft SRD 500.000 extra vrijgemaakt voor werkzaamheden die verricht worden op de vuilstortplaats Ornamibo. Indien nodig wordt het bedrag verhoogd naar SRD 1 miljoen. De situatie daar zal beheersbaar gemaakt worden door wegen aan te leggen, waardoor in de toekomst zulke brandhaarden niet meer kunnen ontstaan. Er zijn extra graafmachines, bulldozers en waterpompen ingezet om de brand volledig onder controle te krijgen. Voor het werk zijn vier dagen uitgetrokken. Tot dan zullen de scholen in de omgeving gesloten blijven. De rapers mogen zich tijdelijk niet op de vuilstortplaats begeven. Er worden goede afspraken met hen gemaakt.

Deze mededelingen zijn vandaag, op de negende dag van de brand op de vuilstortplaats, gedaan op een persconferentie belegd door vicepresident Ashwin Adhin. Diverse ministers en instanties waren ook aanwezig op de persconferentie. Onderkend wordt dat er sprake is van een ramp. Mens en milieu hebben last van de rookontwikkeling en de stank, tot ver in de omgeving. Er is een toeloop van patiënten bij de polikliniek van Houttuin.

De brand is ontstaan op 7 oktober. De brandweer kon niet gelijk bij de brandhaard komen omdat er geen toegangswegen waren. Deze moesten worden aangelegd. Er moest een kreek gegraven worden vanuit de Parakreek. De brandweer was ook afhankelijk van graafmachines die bij derden betrokken moesten worden. Intussen komt steeds meer zwaar materieel beschikbaar om de situatie beter aan te kunnen pakken.

Adhin deelt mee dat de situatie minutieus wordt gemonitord. Directeur van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, Jerry Slijngard, legt uit dat ter plekke een coördinatiecentrum is ingericht. Dit is nodig om met de verschillende diensten ter plekke overleg te voeren, waardoor er niet langs elkaar gewerkt wordt.

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August