Hoefdraad schetst uitdagingen economie
16 Oct, 01:51
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tijdens de introductie van UnionPay in Suriname.


Beleidsuitdagingen blijven bestaan en zullen worden aangepakt, belooft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Primair moeten we ervoor zorgen dat het land zijn uitgavenbeheersing handhaaft en de inkomsten verhoogt om het begrotingssaldo in een veilige en duurzame positie te brengen. Hoefdraad zegt er direct bij dat daarvoor onbelangrijke uitgaven aan subsidies moeten worden verminderd en uiteindelijk moeten verdwijnen. Hij merkt op dat bijna 60 procent van het budget gaat naar subsidies.

“Inefficiënte bestedingen maken het de Staat moeilijk om te betalen voor die sociale voorzieningen en de broodnodige infrastructuurinvestering,” zegt Hoefdraad. Hij stelt dat de betalingsbalans en de monetaire situatie aanzienlijk zijn verbeterd. “We zullen onze reserves blijven verhogen om het vertrouwen te behouden dat Surinamers hebben getoond in de stabiliteit van onze valuta.”

Volgens de bewindsman heeft de nieuwe goudmijn van Newmont en een sterk aanpassingsbeleid van de overheid, het herstel van de privésector en het einde van de recessie vergemakkelijkt. "De economie groeide in 2017 met 1,7% en - vooruitkijkend - zijn er duidelijke tekenen dat de economie de komende jaren sterk zal groeien. Er is een goede pijplijn van investeringen in goud, olie en andere gebieden, wat een goed voorteken is voor de toekomst."

Hoefdraad geeft mee dat de overheid bezig is economische hervormingen door te voeren die haar in staat moeten stellen met behendigheid te handelen en eventuele toekomstige schokken in de grondstoffenprijzen, te beperken. De bewindsman deelt in één adem mee dat het op 1 januari volgend jaar het sovereign wealth fund van start gaat. Ook wettelijke en bestuurlijke hervormingen worden doorgevoerd om het begrotingsbeheer flexibeler te maken en het investeringsklimaat te verbeteren.

“We moeten de ruimte en het gemak van toegang creëren voor particuliere beleggers om hun kapitaal en knowhow in Suriname op een goede en winstgevende manier te gebruiken.” Zo moet ook de overheidsadministratie worden gebracht in de 21e eeuw waardoor de kosten worden verlaagd. Automatisering en een flexibel fundament van menselijk kapitaal, zal ons in staat stellen de problemen op te lossen als deze zich voordoen, houdt de Financiën-minister het publiek voor.

Hij heeft dan ook de invoering van UnionPay, een digitaal betaalformulier, in Suriname verwelkomd. “Het digitale platform zal een sprong in de 21e eeuw zijn voor een groot aantal Surinamers dat voorheen geen toegang had tot elektronische transacties.” Hoefdraad merkt op dat elektronische betaalvormen nauwelijks worden gebruikt in Suriname en zich beperkt tot “de zeer rijken.” Hij zegt dat dit dramatisch zal veranderen ten gunste van grote delen van de bevolking in Paramaribo en in het verre binnenland.

Een digitale betaalmethode zal het gebruiksgemak en de veiligheid enorm vergroten, pleit de bewindsman. Het gemak van het uitvoeren van financiële transacties is een grote motivator om digitaal te gaan werken. “Surinamers hoeven geen stapels geld meer bij zich te hebben.” Tijdens het reizen is het ook een veiligere en gemakkelijkere bestedingsmogelijkheid en zorgt het ervoor dat Surinamers transacties kunnen uitvoeren waar en wanneer ze maar willen.

Voor de Staat die grote sociale betalingen moet doen aan verre ontvangers, zullen de kaarten de kosten van het verstrekken van sociale subsidies en voordelen en een hernieuwde veiligheid aanzienlijk verminderen, omdat contant geld niet hoeft te worden vervoerd, betoogt Hoefdraad. “De Staat weet hoeveel subsidies wij verstrekken aan wie en wanneer zij die subsidies ontvangen. Dat zal de Staat in staat stellen om zich beter te richten op subsidies en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft die een sociale uitkering zou moeten ontvangen; maar we zullen ook inefficiënte uitgaven kunnen verminderen.”


Sunday 25 August
Saturday 24 August
Friday 23 August