Veel vragen over doel Nationaal Productiviteitscentrum
16 Oct, 07:55
foto
Minister Soewarto Moestadja beantwoordt vragen tijdens de openbare commissievergadering. (Beeld: DNA)


In De Nationale Assemblee (DNA) is de wet 'Nationaal productiviteitscentrum (NPC)' behandeld tijdens de openbare commissievergadering. Hoewel de commissieleden heel wat vragen hebben afgevuurd op de regering, heeft de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, met klem het doel van deze wet benadrukt en dat is om de sociale en economische ontwikkeling te bevorderen. Het is de bedoeling dat indien deze wet door DNA wordt aangenomen, het NPC in februari 2019 ingesteld wordt.

“Deze wet probeert alle verspilling en inefficiëntie te voorkomen in de economie. De wet stelt het NPC in en dat zal ervoor moeten zorgen dat de samenleving en uiteindelijk de economie productiever wordt”, vervolgt minister Moestadja zijn beantwoording. Voor de commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) is de doelstelling van het NPC vaag geformuleerd, te ruim en niet realiseerbaar. Hij wil weten of het op micro, meso of macro niveau werkzaam zal zijn? En zullen de programma’s die uitgevoerd worden ook op deze gebieden gefocust zijn? Of zal het maar een programma met een bepaalde strategie hebben om het doel te bereiken?”, zijn de vragen die Abdoel in één adem stelt.

“Het in overvloed bezitten van grondstoffen, technologie, apparatuur, natuurlijke hulpbronnen, kapitaal, energiereserves en grond, kan geen ontwikkeling brengen en kan geen verbeterde internationale concurrentiepositie stimuleren, zonder de bijbehorende investering in het menselijke kapitaal. Met andere woorden, ontwikkeling kan niet plaatsvinden zonder menselijke inspanning,” merkt Abdoel op. Hij is van mening dat zonder een cultuuromslag naar productiegericht denken, het niet mogelijk is om de menselijke inspanningen te maximaliseren. “Het is deze uitdaging om de cultuur van productiviteit te veranderen waarvoor wij als natie staan”.

Commissielid Jenny Warsodikromo (NDP) vraagt of de gestelde doelen ook niet eerder zijn vastgesteld door andere instellingen en ministeries. “Wat is de kans dat zo een productiviteitscentrum de realisering van de gestelde doelen zal bevorderen. Ervaring leert ons dat vele instituten, die voor nobele doelen zijn ingesteld en bij wet ook, zichzelf niet hebben kunnen bewijzen. Moeten wij dan gezien de kosten, nog een Nationaal productiviteitscentrum instellen?”, vraagt zij door.

Alleen het idee om productieverhoging te stimuleren, meer arbeidsplaatsen te creëren, beroepsgerichte en/of meer opleidingen, een beter investeringsklimaat voor lokale en internationale ondernemers, rechtvaardigt de intentie van zo een centrum, volgens het lid van de commissie Riad Nurmohamed (VHP). “Meer nog als we weten dat Suriname meer dan 700 verschillende producten heeft geëxporteerd naar het buitenland, met een positieve balans, dan zegt dat heel veel. Maar de realiteit in Suriname is anders. Het politiek bestuur in het land kan veel goed maken, maar ook veel kapot maken, dat hebben we immers gezien afgelopen jaren”, meent Nurmohamed. Verkeerd of instabiel politiek beleid heeft invloed op de overheid, bedrijfsleven en de individuen. Voor Nurmohamed zal een eerlijk, transparant politiek beleid het succes van een NPC bepalen. Voor het NPC is een startkapitaal gevraagd van SRD 1 miljoen. Het Assembleelid wenst een verklaring van de regering hiervoor.

Commissielid Jennifer Vreedzaam (NDP), valt meteen met de deur in huis met haar vragen. Zij wil van de overheid weten waarom zij wil bemoeien met de productiviteitsbevordering binnen het bedrijfsleven, waar de primaire verantwoordelijkheid hiervan ligt. “Ondernemingen zijn in staat om binnen hun eigen bedrijfsvoering een aantal productiviteitsverhogende maatregelen uit te werken en uit te voeren. Zal in deze de rol van de overheid juist niet een zijn om samenwerkingsverbanden te creëren met de aanbieders van deze productie bevorderende activiteiten?”.

“Wij hebben natuurlijk het bedrijfsleven, de motor van onze ontwikkeling, niet overgeslagen. Ze zien het nut van dit wetsproduct in en willen wel die commitment maken. Het is niet uit de lucht komen vallen. De instelling van het NPC is de afronding van het traject dat begon in 2001 en in hoge versnelling kwam in 2008. De afronding van dit traject is de erkenning van het feit dat sociale ontwikkeling hand in hand dient te gaan met de economische ontwikkeling. Bij het laatste is productiviteit belangrijk in het bijzonder de arbeidsproductiviteit”, legt minister Moestadja uit. “Sociale voorzieningen dienen gedekt te zijn met een aangepaste productiviteit. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor duurzaam sociaal beleid en duurzame sociale voorzieningen”, stelt de bewindsman. Hij heeft om wat tijd gevraagd en gaat bij de volgende vergadering in DNA verder in op de gestelde vragen.

Yvanka Ozir-Awailame

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March