Stille loop krijgt veel bijval
15 Oct, 18:50
foto
Mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om te protesteren tegen geweld, in het bijzonder tegen vrouwen.
(Foto: Leroy Troon)


Veel mensen hebben zich verzameld bij het Onafhankelijkheidsplein. Eerst was het druppelsgewijs maar nu melden de sympathisanten zich bij bosjes aan. De brute moord op Monaliza Maynard is de aanleiding voor deze activiteit. In wit gekleed, sommigen met kaarsen in de hand, is men komen meedoen aan de stille loop tegen geweld, in het bijzonder tegen vrouwen.

Het wordt steeds drukker. De politie is goed vertegenwoordigd. "Ik ben de mening toegedaan dat geweld tegen de vrouw nu moet stoppen. Het is nu of nooit!" zegt initiatiefnemer Sandra de Wit. "De brute moord is de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen..."

Om 19 uur begint de loop vanaf Plein. Hier is ook het eind van de loop. "Ik vind het goed, prima om zoveel mensen op de been te zien. Hoewel het een stille loop is willen we als vrouw gehoord worden. Stop geweld tegen de vrouw!" Er zijn ook prominenten aanwezig zoals Maisha Neus van Strei! en Steven Alfaisie van DOE. Nu worden de mensen toegesproken, daarna begint de loop.

René Gompers

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August