De Nieuwe Leeuw bezorgd over schietincident NPS
13 Oct, 20:43
foto


SCHIETINCIDENT GRUNDJARI IS TEKEN AAN DE WAND

De Nieuwe Leeuw (DNL) is bezorgd over het schietincident dinsdagavond op het hoofdkwartier van de NPS. "Het zou namelijk zeer naïef zijn te veronderstellen dat het werkelijk, zoals de aangedragen beweringen, het om een onhandige handeling van iemand is geweest. Daarvoor zijn de gegeven argumenten op zijn zachtst gezegd vrijwel ongeloofwaardig te noemen," zegt de partij in een verklaring.

De vraag die dit euvel oproept is echter of het hier niet om een vorm van intimidatie gaat. "Dit soort voorvallen zijn namelijk niet meer vreemd in ons land en hebben zich in de voorgaande jaren reeds ook voorgedaan met de duidelijke bedoeling van intimidatie van personen. Uniek is dat het nu ook is overgeslagen naar een politieke organisatie," stelt DNL.

"Wij beschouwen dit dan ook als een zeer zorgwekkend teken aan de wand omdat net zoals in vele landen dat reeds het geval is geweest dit een aanzet kan zijn voor een tendens welke ons land onleefbaar en onveilig kan maken. We hoeven daarvoor slechts te wijzen op landen als Afghanistan, Syrie,Venezuela en recentelijk Brazilië, enz. Het totale Surinaamse volk dient daarom dit soort gedrag van personen of instanties die er mogelijkerwijze de hand in zouden kunnen hebben met klem af te wijzen."

DNL roept elke Surinamer daarom op om de vrede, rust en harmonie in het land onder alle omstandigheden te blijven bewaken!

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May