Dodson benadrukt in Kazachstan belang waterbeleid
13 Oct, 04:34
foto
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen spreekt de conventie in Astana, Kazachstan toe. (Foto: NH/NII)


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft deelgenomen aan de 'UN Water Convention' in Astana, Kazachstan. Het gaat om een conventie van de Verenigde Naties met als doel de bescherming en waarborging van het kwalitatief, kwantitatief en duurzaam gebruik van grensoverschrijdende watergebieden en meren door het faciliteren en promoten van samenwerking. Na het wereld waterforum in Brazilië in maart 2018, is nu de eerste serieuze poging gezet voor toetreding tot de conventie voor de bescherming van grensoverschrijdende watergebieden en meren.

Tijdens deze vergadering is verslag gedaan van de conventie door de verschillende partijen en zijn ervaringen gedeeld, terwijl problemen besproken zijn tussen de landen die deelnemen aan deze conventie. Suriname mocht tijdens de plenaire sessie een presentatie houden over zijn waterbeleid en de betekenis van de conventie in de regio, meldt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen via het Nationaal Informatie Instituut.

Ook werd in aanloop naar de vergadering een ministeriële bijeenkomst gehouden met als doel beleidsafstemmingen te plegen tussen de landen onderling en de uitvoering van financiële mechanismen. Hierbij werden opties bekeken voor de financiering van waterbeleid en bescherming van grensoverschrijdende watergebieden.

Tijdens de bijdrage van de minister heeft hij de toewijding van de regering benadrukt:
- Voor het stimuleren van en het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking met de Guyana's en Brazilië, ter bescherming van de gezamenlijke waterbeheergebieden.
De definitie, ontwikkeling en bescherming van gezamenlijke waterdoelen met de Inter-Guyanese en de Amazone partners.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May