Suriname en Nederland voeren drugsoverleg
12 Oct, 12:30
foto
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie neemt het document met de besluiten in ontvangst van de delegatieleiders Esther van Dijk en pg Roy Baidjnath Panday. (Foto: Juspol/NII)


Suriname en Nederland hebben jaarlijks een drugsoverleg. De delegatie bracht een bezoek aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol). De delegatie van Suriname staat onder leiding van procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday en voor Nederland is dat Esther van Dijk. Volgens de pg zijn er tijdens het overleg tien besluiten genomen, die in een document zijn vastgelegd.

Het jaarlijkse drugsoverleg heeft op 8 en 9 oktober plaatsgevonden. Dit overleg heeft tot doel het tegenhouden van drugsuitvoer uit Suriname en voorkomen dat er drugs uit Suriname in Nederland terechtkomt. De samenwerking bestaat niet alleen uit technische assistentie, maar ook uit het trainen van het personeel op de luchthaven en ondersteuning in materiaal. Nederland heeft al jaren voor een budget gezorgd om de samenwerking op het gebied van drugsbestrijding tussen beide landen goed aan te pakken, meldt Juspol via het Nationaal Informatie Instituut.

Minister Getrouw zei tijdens het bezoek dinsdag dat hij blij is met de nauwe samenwerking en geeft aan dat de relatie gecontinueerd zal worden. Onder toeziend oog van de justitieminister hebben de delegatieleiders en de waarnemend directeur van de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding in Nederland, het document ondertekend. Een exemplaar daarvan is aan de bewindsman overhandigd.

Van Dijk is de mening toegedaan dat de samenwerking voor Nederland bijzonder is, omdat deze al jaren bestaat. Ze vindt het belangrijk dat goed nagedacht moet worden over hoe de samenwerking meer diepgang te geven. “Het moet niet stoppen bij deze tien besluiten, maar het komend jaar moet er meer tijd in gestopt worden om na te gaan waar zaken beter aangepakt kunnen worden. Alle actoren zijn bij het overleg betrokken en dat is voor ons als Nederland een teken om meer waarde hieraan te hechten”.

Dennis van den Berg, politie attaché bij de Nederlandse ambassade, meent dat de drugsproblematiek eenieder aangaat op basis hiervan moet er zeker samengewerkt worden. Getrouw beloofde zijn volledige ondersteuning aan het Openbaar Ministerie en de Operationele Diensten en gaf verder aan dat er onder supervisie van de pg de punten zullen worden gerealiseerd.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May