Het verhaal over Silica of Wit zand
12 Oct, 10:28
foto


Het nieuws over export van Silica, is volgens de investeringsbankier John van Dijk een goede booming voor de economie van Suriname. Het bericht in hoofdlijnen luidt als volgt: De export van Silica, wit kristalachtig zand, kan voor enorme cashflow naar Suriname zorgen. Enkele Canadese ondernemers gebundeld in Tibiti Minerals hebben alles in kannen en kruiken om in januari volgend jaar(2019) de eerste lading silica te exporteren. Het gaat om een industrie, die volgens John van Dijk op jaarbasis een output heeft van ruim $ 3 miljard. Wat hij niet nader heeft verteld, is of het in deze om een bruto of netto output gaat. Maar goed.

Hoewel de Canadese delegatie nog niet gesproken heeft met de regering, stelt men dat er afzet van deze in Suriname voor het grijpen liggende grondstof silica, reeds in januari 2019 mogelijk is. Er kan dus in januari geëxporteerd worden. Dit betekent eenvoudig gezegd, dat er binnen twee en half tot drie maanden een fabriek wordt opgezet, havenfaciliteit in orde gemaakt, de onderhandeling met de regering wordt afgerond. Dit alles lijkt mij een onmogelijke klus.

Als uitgegaan wordt van de informatie, dat er een cashflow op jaarbasis van $ 3 miljard in de economie komt en mede daardoor het BBP enorm zal doen stijgen, meer dan het geval is met de bijdrage van Staatsolie, Iamgold, Suralco en Newmont bij elkaar, dan kan mijns inziens niet simpel worden omgegaan met de exploitatie van deze resource. Uit het bericht is ook te destilleren, dat de investering geen probleem is voor de Canadezen. Financiering van kapitaalgoederen, human capital etc. om de investering te kwantificeren, zijn reeds beschikbaar, neem ik aan.

Ik heb ook de indruk dat qua high-technologie, bij dit bedrijf minder is dan bij de exploitatie van goud, bauxiet en olie. Ik denk dat wij serieus moeten gaan kijken naar het verhaal van deze investeerders en niet achter gesloten deuren met deze heren moeten gaan dealen. Het parlement, DNA, moet vroegtijdig in kennis worden gesteld met betrekking tot de vordering van de eventuele onderhandelingen. Overigens is het de DNA, die goedkeuring moet geven aan een agreement, die als resultaat uit de onderhandeling voortspruit.

Overigens is Suriname niet het enige land waar wit zand voor het grijpen ligt. Frans-Guyana en Guyana, om het maar bij deze twee buurlanden te houden, zijn ook met deze hulpbronnen zeer rijkelijk gezegend. De vraag is of deze landen ook de kennis ontberen voor wat betreft de super verdiensten die het exporteren van Silica met zich meebrengt. Ik denk dat het verhaal mooier klinkt, dan het in werkelijkheid is. Toch lijkt het mij de moeite waard om diepgaand met deze investeerders om de tafel te gaan.

Indien de informatie waar is, moet de regering het maximale van de cashflow voor de natie binnen halen. In feite kan per direct de houtkapactiviteiten met 50% teruggebracht worden, waardoor onder ander de biodiversiteit langer onaangetast blijft of dat het reeds gekapte bos ruimte krijgt om zich te herstellen. De uitvoer van rondhout kan indien het verhaal van John van Dijk waar en haalbaar is, in februari 2019 worden stopgezet.

Bert Eersteling

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May