Granman Aboikoni houdt krutu ontwikkeling Saamaka
12 Oct, 00:54
foto
Albert Aboikoni tijdens zijn beëdiging als granman van de Saramaccaners.


Van 25 tot 28 oktober houdt grootopperhoofd van de Saramaccaanse stam, Albert Aboikoni een 'Lio Kuutu' in zijn residentie. Hij wil op deze krutu van de stam overleg plegen met alle lo's (families) van de stam, maatschappelijke groepen en genodigden over het te volgen beleid over de ontwikkeling van het Saamaka gebied.

De belangrijkste vraag van de volksvergadering is hoe een Saamaka economie kan worden gecreëerd die een substantiële ondersteuning kan leveren aan de Surinaamse natie. Bij de keuze voor economische activiteiten zal prioriteit worden gegeven aan het behoud van de Saamaka cultuur en het in stand houden van de natuurlijke leefomgeving en levensvoorwaarden van de stam. Hiermee eert en respecteert de stam de autonomie van de Saamaka Lio. Een autonomie waarvoor vele van hun voorouders hun leven hebben geofferd, stelt het Saamaka Informatiecentrum van het kabinet van de Gaama in een persbericht.

Aboikoni laat optekenen dat het geen geheim meer is "dat wij allen wereldwijd voor immense uitdagingen komen te staan. Bijvoorbeeld kan iedereen al merken dat de klimaatsverandering nu al plaatsvindt. De problemen met betrekking tot voedselvoorziening zullen de komende jaren enkel toenemen. Toenemende perioden van droogte of juist van te grote regenval zullen steeds meer optreden. Dit brengt de landbouw in het binnenland in problemen. De recente vergadering van het IPCC (Klimaatpanel van de VN) in New York toonde al aan dat dit vooral te wijten is aan door de mens verrichte activiteiten".

"Meer nog dan dit aan de mens in zijn algemeenheid te wijten. De grote boosdoener het ontwikkelingsmodel is dat eeuwenlang door de kolonisator werd toegepast en in vele landen van de wereld nog steeds opgang vindt". Net zoals de Inheemsen en eerste vrijheidsstrijders geweigerd hebben deel te nemen aan dat mensonterende model van uitbuiting en plundering van hun gebieden, wil ook Aboikoni zich daarvan distantiëren. De oplossing ligt volgens hem in het creëren van werkzame modellen die aantonen dat ecologisch verantwoorde economie gekoppeld aan rechtvaardige welvaartsspreiding, mogelijk zijn. Hieraan wil hij tijdens de 'Lio Kuutu' ook aandacht schenken door juiste voorlichting te geven en samen na te gaan welke nieuwe en betere methoden nu al kunnen worden ingezet om het voortbestaan van de stam en de natuur te garanderen.

Tijdens de week voorafgaand aan de 'Lio Kuutu' zal Aboikoni uitgebreid besprekingen voeren met vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, internationale organisaties en NGO’s en bedrijven. Hierdoor zal volgens hem duidelijk worden voor welke trajecten directe ondersteuning mogelijk is. Na de krutu wil de granman de besprekingen met de regering voeren om te komen tot de meest efficiënte benadering van het beleid dat is bepaald op deze bijeenkomst.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May