PALU: Binnenland versneld betrekken bij ontwikkeling
10 Oct, 13:34
foto


Alle groepen en sectoren in de samenleving moeten daadwerkelijk betrokken zijn en moeten profiteren van de ontwikkeling van Suriname. Dit zegt de PALU, die verwijst naar het Nationaal Urgentie Programma 1977 waarin het achtergestelde binnenland een bijzondere plaats heeft gekregen in de ontwikkelingsvisie van de partij. "Gegeven de huidige achterstanden van het binnenland geldt nog steeds dat de binnenlandse samenlevingen versneld moeten worden geïntegreerd in onze nationale ontwikkeling," zegt de PALU. Deze visie wordt uitgedragen door de PALU-vertegenwoordiging bij de 'Liba Krutu' onder leiding van Assembleelid Cleon Gonsalves.

Al heel lang is het binnenland slechts gebruikt als stemvee. Het binnenland is onvoldoende betrokken geweest bij de nationale ontwikkeling en is hierdoor sterk verdeeld geraakt, stelt de PALU. Hoewel aan de ene kant eenheid wordt gepropageerd ziet de partij ook onder deze regering Bouterse 2 in de praktijk een verdeel en heers politiek die steeds ergere vormen aanneemt. Het kon daarom niet uitblijven.

Gaanman Bono Velantie heeft bij gelegenheid van Marrondag 2018 een Liba Krutu georganiseerd, waarbij op de eerste plaats centraal staat het bewaren van eenheid ondanks de tegenwerkingen van de regering. Het is het zoveelste signaal aan de regering dat de samenleving snakt naar een ontwikkelingsbeleid dat opgezet en uitgevoerd dient te worden in het algemeen belang voor alle groepen in de samenleving. Teveel wordt de indruk gewekt dat ontwikkeling slechts op gang kan komen door slechts enkele partijloyalisten voor te trekken, zoals onlangs weer duidelijk werd in de jaarrede.

Algemeen belang centraal
Het algemeen belang zal centraal moeten worden gesteld in elk regeerbeleid, ook onder deze regering. Maar meer nog, de totale samenleving zal betrokken moeten worden bij het regeerbeleid, niet alleen in woorden. De traditionele politieke cultuur moet doorbroken worden waarbij geldt dat als je niet bij de heersende politieke partij aangesloten bent, je buitengesloten wordt. Deze traditionele politieke cultuur maakt dat een samenhangend nationaal regeerbeleid decennialang maar niet op gang kan komen, benadrukt de PALU.

Tekenend voor deze politieke cultuur is dat als de verkiezingen naderen, door patronage met pakketten, banen en uitgifte van huizen en gronden de stem van het volk wordt gekocht door partijloyalisten. Het volk verliest steeds meer de eigen waarde en is inmiddels sterk verdeeld geraakt. Vooral onder de jongeren is steeds minder motivatie om zich in te zetten voor het algemeen belang. Ook het binnenland is slachtoffer van deze politieke cultuur en het daaruit voortvloeiende regeerbeleid. De 'Liba Krutu' van gaanman Bono Velantie moet daarom misschien ook tegen deze achtergrond worden bekeken, merkt de PALU op.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May