Regering gaat niet meer naar 'Liba Krutu'
10 Oct, 09:14
foto


De regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin neemt niet meer deel aan de 'Liba Krutu' die gehouden wordt op Dritabiki. Dit heeft het Nationaal Informatie Instituut zojuist bekendgemaakt.

De verklaring van de regering:
"De delegatie van de Regering onder leiding van Vicepresident, Ir. M.A. Adhin, die heden, 10 oktober 2018, in Drietabbetje aan de Tapanahony aanwezig zou zijn bij de slotbijeenkomsten van de LIBA-KRUTU die thans aldaar wordt gehouden, is gisteravond, naar aanleiding van ontvangen berichten, in spoed bijeengekomen.

De vergadering die onder leiding van de President van de Republiek Suriname stond, heeft, na ampele overwegingen, besloten niet aanwezig te zijn bij bedoelde LIBA-KRUTU. De Regeringsdelegatie reist derhalve hedenmorgen niet meer af naar Drietabbetje.

De Regering als wettig gezag van ons land zal altijd als Vader des Vaderlands dit volk in harmonie en in overeenstemming met recht en wet verder leiden."Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May