Positie meisjes in Suriname niet rooskleurig
11 Oct, 06:26
foto
Op Wereld Meisjesdag wordt stilgestaan bij de positie van meisjes. De situatie is niet zo rooskleurig als het lijkt.


Op het eerste gezicht lijkt het alsof het goed gaat met meisjes in Suriname. Gelet op bijvoorbeeld het aantal inschrijvingen vanaf het secundair onderwijs, zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Maar er zijn verschillende aspecten die uitwijzen dat het minder goed gesteld is met de positie van meisjes in Suriname, dan aanvankelijk blijkt. “Als wij letten op het aantal meisjes dat wordt misbruikt, het aantal meisjes dat wordt onderdrukt of om verschillende redenen niet naar school mag, dan zien wij dat de situatie van meisjes niet zo rooskleurig is”, zegt Sharon Saridjan Tjokro, beleidsadviseur Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

De Biza-functionaris wijst er op dat wereldwijd miljoenen meisjes worden uitgebuit en gediscrimineerd, gewoon om het feit dat zij meisjes zijn. Elk jaar wordt op 11 oktober tijdens Wereldmeisjesdag aandacht gevraagd voor de benarde positie van meisjes over de gehele wereld. Deze dag is in 2012 uitgeroepen door de Verenigde Naties en is bedoeld om aandacht te vragen voor de positie van alle meisjes in de wereld. Het BGA vraagt vooral aan de regering aandacht om beleid te maken, waardoor meisjes evenveel kunnen hebben als andere groepen in de samenleving. Meisjes hebben onder meer onvoldoende toegang tot niet-traditionele vrouwenberoepen.

Het thema voor Wereld Meisjesdag 2018 is: With her: A skilled girlforce. Dit houdt in dat meisjes uit zichzelf al bepaalde skills hebben. De samenleving, met name de regering, moet het ontwikkelingsklimaat zodanig inrichten dat meisjes de gelegenheid hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen. BGA is met name gericht op het brengen van bewustwording voor de verbetering van de positie van meisjes. Zo blijken analfabetisme en kinderhuwelijken (huwelijken van meisjes vóór hun vijftiende jaardag) nog plaats te vinden in de samenleving. Saridjan-Tjokro wijst er echter op dat het kinderrechtenverdrag stelt dat kinderen het recht hebben op onderwijs en het recht hebben op kind zijn.

De Biza-ambtenaar benadrukt dat bewustwording niet alleen bij meisjes nodig is, maar ook bij ouders, jongens, de publieke en private sector, zodat meisjes de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. In verband met Wereld Meisjesdag lanceert het BGA donderdag 11 oktober een mediacampagne. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft meermalen gepleit voor een volledige uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Voor het oplossen van dit hardnekkig probleem vindt hij het van belang dat mannen en jongens ook worden betrokken, omdat de hele samenleving de gevolgen van geweld ervaart.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May