VHP: Marrons moeten nog steeds strijd leveren
10 Oct 2018, 06:24
foto


Het is nu tijd dat onze marronbroeders en -zusters als symbool gaan staan voor veerkracht die zij in zich hebben. Het is tijd dat de Marrons gaan staan voor de drang naar vrijheid die zij in zich hebben. Diezelfde drang die heeft gemaakt dat voorouders van onze Marronbroeders en zusters hebben gestreden voor een leven van vrijheid boven gebondenheid. Dit zegt de VHP met het oog op de Marrondag.

Op Marrondag is het goed om stil te staan bij de positie van onze Marronbroeders en zusters in ons mooi en divers Suriname. Wat is de prijs die de Marron heeft moeten betalen voor vrijheid? Wat is de prijs die nog steeds wordt betaald? Het grondenrechtenvraagstuk, toegang tot adequate medische voorzieningen, meedelen in de winsten uit economische activiteiten verricht in het achterland.

Dit is slechts een kleine greep uit de scala van zaken die maken dat sommige van onze Marronbroeders en -zusters hun volledige potentie niet uitermate kunnen bereiken. Gedegen evaluatie en correcte aanpak moeten leiden tot versnelde groei van het welvaart- en welzijnsniveau van onze Marronbroeders en zusters.

Wanneer anno 2018 blijkt dat de Marron strijd moet voeren voor erkenning van hun grondenrechten, goed onderwijs, betaalbare basisgoederen en goede gezondheidszorg, dan is dat een zeer trieste zaak. De huidige regering heeft in bijkans 9 jaar de ontwikkeling van het binnenland kapotgeslagen en achtergehouden.

De Marrons hebben een stimulerende omgeving nodig om zich optimaal te ontwikkelen. De VHP gaat naar het binnenland met concrete ervaringen en kennis over armoede, en zoekt met de samenleving aldaar oplossing voor de armoede en hoe het binnenland goed ontwikkeld kan worden. Oranje is een kleur die al deze zaken in zich herbergt! Hoop, energie, kennis en kunde en stimulans! Dat wenst de VHP u toe op deze Marrondag, daaraan werkt de VHP samen met u.

De Marron heeft altijd vrijheid nagestreefd. Laten wij op Marrondag, deze vrijheid inzetten om onszelf en ons mooi Suriname vrij te maken en te redden van alles dat onze ontwikkeling tegenhoudt. Red Suriname. Wees vrij, wees sterk. Zelf sterk, samen Sterker.

De VHP wenst te benadrukken, dat zij altijd zal strijden tegen elke vorm van onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft. De VHP feliciteert alle Surinamers, maar in het bijzonder de Marronbroeders en -zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.