DNA wil regels rond beroep accountant aanscherpen
26 Sep, 02:45
foto
Commissievoorzitter Amzad Abdoel. (Beeld: DNA)


De Nationale Assemblee wil de regelgeving van het beroep van accountant aanscherpen. De commissie die de ontwerpwet voorbereidt voor openbare behandeling, is dinsdag bijeengekomen. Voorzitter Amzad Abdoel (NDP) wijst op het belang van deze wet. De internationale regelgeving voor accountants is in de afgelopen decennia aangepast aan de complexiteit en internationalisering van de financiële wereld. Een goede ordening van de financiële sector middels wet en regelgeving, is in deze voor elk land, zeer van belang. Ook voor Suriname, benadrukte Abdoel.

De ontwerpwet 'houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een instituut voor Chartered Accountants' is ingediend door Jennifer Simons en Rossellie Cotino. In de commissie van rapporteurs hebben naast Abdoel ook zitting: Dinotha Vorswijk (ABOP), Jenny Warsodikromo (NDP), William Waidoe (PL), Grace Watamaleo (NDP), Riad Nurmohamed (VHP) en Jennifer Vreedzaam (NDP).
De initiatiefnemers Simons en Cotino worden bijgestaan en ondersteund door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) en de Surinaamse Vereniging van Accountants.


Abdoel merkte tijdens de openbare commissievergadering op alle internationale podia wordt er gesproken over tranparency and accountability. "Wij zijn al een tijdje begonnen met de ordening en regulering van de financiële sector middels verschillende wetten en deze ontwerpwet zal een zeer belangrijke en essentiële aanvulling zijn op die lijst en in dat traject. Bij de behandeling van de Wet op de Jaarrekening hebben wij nog uitgebreid gesproken over het belang en de noodzaak van deze ontwerpwet. Zie dus deze ontwerpwet in het verlengde van een zeer positief en markant traject dat er bewandeld wordt in de verdere ordening van de financiële sector. De rol van een instituut chartered accountants is in deze absoluut niet te verwaarlozen," benadrukte Abdoel.

Volgens de memorie van toelichting beoogt deze ontwerpwet de beroepsorganisatie in al deze ontwikkelingen als hoeder van een goed functionerende beroepsgroep naar voren te schuiven en betere waarborgen te bieden voor een adequate beroepsuitoefening. De ontwerpwet biedt randvoorwaarden om onder meer een wettelijke kader te regelen voor het accountantsberoep.

Abdoel is artikelsgewijs ingegaan op de inhoud van de wet. Bij de definitie van accountant wordt er aangegeven dat onder accountant wordt begrepen degene die in het bezit is van een accountantsdiploma verstrekt door een erkende accountantsopleiding. "De vraag hier is, moet de accountantsopleiding alleen erkend zijn of geaccrediteerd of erkend en geaccrediteerd zijn?" wil de commissievoorzitter weten.

Het in te stellen instituut zal als doel hebben: het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants in Suriname. Abdoel vindt dat deze doelstelling wat ruimer geformuleerd kan worden. Het gaat volgens om veel meer dan een goede beroepsuitoefening alleen. "Ik dacht ook dat het ging om het beroep integer te kunnen uitoefenen, op een kwalitatief veel hoger niveau, naar internationale standaarden en maatstaven. Belangrijk is ook de internationale samenwerking die zal ontstaan tussen deze beroepsorganisatie en andere organisaties."

Abdoel vindt dat iemand die in het buitenland zit, niet het werk van accountant hier moet kunnen doen en aan de andere kant moet een internationale accountantsbureau ook hier een vestiging hebben en hier mensen in dienst hebben om het werk van dit land te kunnen doen. "Het moet niet langer zo zijn dat accountants die niet eens in dit land wonen/gevestigd zijn, werk van miljoenen van de overheid krijgt terwijl wij hier onze eigen mensen met werk kunnen voorzien, en ook nog werkgelegenheid kunnen scheppen."

Commissielid Vorswijk zei dat de ontwerpwet goed in elkaar gesteld. Zij schaart zich achter de uitputtende behandeling door de commissievoorzitter en stelde enkele technische vragen. Commissielid Warsodikromo wilde weten hoe de screening zal plaatsvinden van accountants die een scheve schaats hebben gereden in het buitenland en zich hier komen vestigen. De leden Waidoe, Watamaleo en Nurmohamed waren er niet. Assembleelid Vreedzaam had ook enkele technische vragen over de ontwerpwet. Minister Stephen Tsang van HI&T heeft wat meer ruimte gevraagd om de vragen te beantwoorden. Assembleevoorzitter Simons verdaagde de openbare commissievergadering naar donderdag.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May