Valies: Veel problemen in onderwijs; geen overleg
25 Sep, 00:44
foto
Wilgo Valies, voorzitter BvL en ALS op een persconferentie maandag. (Foto: Raoul Lith)


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), stelt dat de situatie in het onderwijs ernstig is. Over veel problemen kan er volgens de vakbondsleider geen overleg worden gevoerd met minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Op grond hiervan is besloten op maandag 1 oktober in actie te gaan. Leerkrachten moeten zich om 8.00 uur aanmelden in Theater Unique.

Ouders zijn op tijd op de hoogte gesteld dat leerkrachten niet naar school gaan, zegt Valies tijdens een persconferentie maandag. Hij voert aan dat er geen goed mutatiebeleid is. Leerkrachten hebben volgens hem geen inbreng en zij zijn bang om hun mond open te doen, omdat er dan rancune volgt. Er worden maatregelen tegen leerkrachten getroffen. De leiding van BvL en ALS zal niet blijven toekijken, benadrukt Valies. De minister moet volgens hem samen met de vertegenwoordigers van de leerkrachten, de vele problemen oplossen.

Vóór 1 oktober zal de minister een brief ontvangen van de vakbonden waarin de knelpunten nog een keer aangegeven zullen worden en de mededeling dat op 1 oktober geprotesteerd wordt tegen de gang van zaken. Valies benadrukt dat er niet genoeg leermiddelen zijn om het werk te doen. De samenleving krijgt een signaal dat zaken niet goed gaan en dat de minister overleg schuwt. Valies wil dat de regering ingrijpt.

De BvL en de ALS vinden dat de salarisverhoging van de ambtenaren ook van toepassing moet zijn op de leerkrachten. Valies voert aan dat een deel van de leerkrachten zelfs minder dan SRD 500 verhoging heeft gekregen, terwijl dit bedrag netto is geïncorporeerd in de salarissen van de ambtenaren. De vakbondsleider merkt op dat de CLO niet eens strijd heeft geleverd en méér heeft ontvangen. De verhouding in salariëring tussen ambtenaren en leerkrachten is niet correct. Valies voert aan dat daarom veel studenten geen belangstelling meer hebben voor het onderwijs. Deze kwestie moet worden rechtgetrokken.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May