PL kiest op 29 januari nieuw hoofd- en partijraadsbestuur
24 Sep, 08:30
foto
De structuren van Pertjajah Luhur zijn zondag in het partijcentrum bijeen gekomen om de verkiezingsdatum van het hoofd- en partijraadsbestuur te bepalen.


Structuren van de Pertjajah Luhur (PL) hebben tijdens een partijraadsvergadering zondag besloten de verkiezingen voor een nieuw hoofd- en partijraadsbestuur op 29 januari 2019 te houden. Ook hebben zij het huidige hoofd- en partijraadsbestuur mandaat verleend voor het organiseren van de verkiezingen voor deze organen.

Op deze bijeenkomst waren aanwezig leden van de partijraad, het hoofdbestuur, de advies-, de jongeren- en de vrouwenraad. Tijdens de partijraadsvergadering diende het hoofdbestuur een motie in met het verzoek om de bestuursverkiezingen te verschuiven. “Overwegende dat organisatorisch - conform het traject dat de partij de afgelopen jaren heeft uitgezet - het niet haalbaar is om de bestuursverkiezingen niet later dan 7 december dit jaar te houden, verzoekt de partijraad om op basis van voornoemde overwegingen het volgende:
1. Vaststelling van de datum van de bestuursverkiezingen op 29 januari 2019
2. Verlening van mandaat van het huidige hoofdbestuur en partijraadsbestuur voor het organiseren en houden van bestuursverkiezingen voor hoofdbestuur en partijraadsbestuur."
De partijstructuren hebben het verzoek ingewilligd.

Betrouwbare hoofdbestuursleden
Partijvoorzitter Paul Salam Somohardjo stelde dat het hoofdbestuur niet zonder meer heeft gevraagd om een verschuiving van de verkiezingsdatum. Hij hield de structuren voor dat zij een goede nieuwe hoofd- en partijraadsbestuur verwachten en dat niet meer dezelfde fouten zullen worden gemaakt als in 2013. Somohardjo bracht in herinnering dat van het toenmalige hoofdbestuur van 27 leden dankzij politieke inbraak 12 hoofdbestuursleden de PL de rug hebben toegekeerd. Daarom zijn goede voorbereidingen meer dan ooit erg belangrijk, waarbij het huidige hoofd- en partijraadsbestuur op zoek gaan naar uiterst betrouwbare leden, die de partij niet zullen verraden. Voorts is besloten om het aantal leden voor het nieuwe hoofdbestuur op 35 personen te brengen. “Wie hard werkt moet een plek krijgen. We hebben werkpaarden nodig, geen sierpaarden”, stelt Somohardjo.

Eén lijst weerspiegelt eenheid partij
Het streven is er op gericht om voor zowel het hoofd- als partijraadsbestuur elk één kandidatenlijst in te dienen. Eén lijst weerspiegelt volgens Somohardjo de eenheid binnen de partij. “En u verwacht van mij dat ik kom met een dreamteam, dat niet gaat verraden, dat niet zal overlopen en dat ons zeker zal brengen naar de overwinning. We zijn hier met de bedoeling om in alle vastberadenheid na de verkiezingen in 2020 in de regering te komen. Dus moeten we zorgen voor een goed bestuur, dat in staat zal zijn om ons te brengen naar de overwinning. Maar het is geen makkelijke opgave. Het is niet gemakkelijk om betrouwbare mensen te zoeken”, zei de PL-partijvoorzitter. Kandidaat-hoofdbestuursleden moeten niet alleen bereid zijn het volk te dienen, maar ook sociaal zijn, kunnen samenwerken, gul zijn en zeer betrouwbaar zijn.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May