Fout in berekening autotoelage DNA; bedrag hoger
24 Sep, 00:54
foto
De autotoelage is bij de verhoging van de schadeloosstelling SRD 3.641 gebleven. Dit is een fout die gecorrigeerd zal moeten worden.


In de 'salarisstrook' van de Assembleeleden is er een fout geslopen bij de berekening van de vervoerstoelage. Assembleeleden krijgen 45% vervoerstoelage van hun schadeloosstelling op basis van de wet. In de nieuwe uitdraai van Cebuma is deze toelage hetzelfde gebleven.

Op basis van de verhoogde inkomsten, gaat de autotoelage van Assembleeleden van SRD 3.641 naar SRD 5.134. Dit betekent dat de Assembleeleden bruto niet SRD 21.555, maar SRD 23.048 zullen ontvangen. Ook de netto inkomsten komen hoger uit dan de SRD 16.161.

De bruto inkomsten van de Assembleevoorzitter komt op: schadeloosstelling 2 x SRD 11.411 (bedrag dat een Assembleelid krijgt) = SRD 22.822. De representatietoelage van 120% = SRD 22.822 x 1.2 = SRD 27.386. Vervoerstoelage wordt 22.822 x 0.45 = SRD 10.269. De totale inkomsten zijn SRD 60.478. Hierbij zijn telefoonkosten en heffingskorting buiten beschouwing gelaten.

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee ontvangt 130% van de vergoeding van een Assembleelid en de representatietoelage van 85%. Dat komt neer op SRD 14.834 + 12.609= SRD 27.443. Hij krijgt SRD 6.675 autotoelage (45%). Bruto wordt dat ruim SRD 34.118.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May