DA’91 gaan voor niet minder dan regeermacht in 2020
22 Sep, 20:36
foto
Structurenvergadering van DA'91 vrijdagavond in het partijcentrum.


Structuren van DA'91 hebben op een vergadering vrijdag aangegeven voor niets minder te gaan dan regeermacht in 2020. Deze opvatting van kernbestuurslid Gerold Wens werd door de vergadering ondersteund. De leiding van DA’91 heeft aan de vertegenwoordigers van de structuren instructies gegeven hoe de eerste fase van de komende verkiezingscampagne in uitvoering te brengen.

De vertegenwoordigers van de ressortraads-, districtsraads- en kernleden uit de verschillende districten deden verslag van de omstandigheden in hun districten en ressorten. De structuren van Wanica uiten hun misnoegen dat vanaf 2016 de regering geen financiële middelen meer gestort zou hebben in het districtsfonds. Zij tekenden ook aan dat er op instructie vanuit de regering pogingen worden ondernomen om de burgers steeds meer geld uit de zakken te kloppen. Bijvoorbeeld werd er een voorstel gedaan door het districtscommissariaat voor o.a. de verhoging van de vermakelijkheidsbelasting.

De districtsraad-vertegenwoordiger van DA’91, Don Chotkan, hanteert het DA’91 standpunt dat voor zaken zoals huwelijken, verjaardagen en andere religieuze/culturele feesten er geen verhogingen ingevoerd mogen worden. De bevolking heeft het al moeilijk genoeg. Dit standpunt heeft ondersteuning gevonden bij de overgrote meerderheid van de overige DR leden van Wanica en is daardoor verworpen.

DA’91 ressortraadslid van Meerzorg, Humphrey Wongsodikromo, rapporteerde dat ook in Commewijne er voorstellen worden gedaan dat de ressortraadsleden opdraaien voor de onkosten van aanleg van publieke toiletten en ander meubilair dat tot de verantwoordelijkheid van de regering hoort. Terwijl in het ressort Welgelegen de bewoners in de omgeving van regeringsgelieerde bedrijven permanente last ondervinden van de activiteiten daar. Deze ondernemingen leveren de sociale pakketten aan de staat. Deze bedrijven lenen tegen woekerrente geld aan de Staat.

Ressortraadslid van Welgelegen, Vinay Ajodhia, rapporteerde dat nog steeds pakketten in het ressort op duistere wijze worden verdeeld. De verdeling vindt nu ook ‘s avonds plaats. Personen met een andere politieke kleur dan die van de regering krijgen geen pakket en bij navraag worden ze van het kastje naar de muur gestuurd.

Van het districtsraadslid in Nickerie, Radjinder Ramadhin, kwam de klacht dat er vele problemen zijn, maar het grootste probleem is wel de vaststelling van de padi opkoopprijs, die ondanks stijgende onkosten lager is dan vorig jaar.

De algemene klacht van alle vertegenwoordigers is dat er voor geen enkele actie voor lotsverbetering van de gemeenschap geld beschikbaar is in het district. De structuren zijn voornemens om de bewustwordingscampagne naar de gemeenschap te intensiveren en uit te breiden met buurt- en districtsactiviteiten. Hun prioriteit is voort te gaan met het oprichten van kernen in alle ressorten van de verschillende districten.

DA’91 voorzitter, Angelic del Castilho, riep de structuren op er alles aan te doen deze regering zo snel mogelijk te vervangen door een andere die de ontwikkeling van Suriname en de burgers als enige prioriteit heeft. Iedereen die gelooft in 'Politiek Anders' kan en moet meedoen om de radicale, maar zeer noodzakelijke verandering in politiekvoering van de samenleving vorm te geven. Een politiek die als hoofddoel heeft niet om persoonlijke rijkdommen te vergaren, maar om samen te groeien en de opbrengsten van onze gezamenlijke inzet onder alle burgers te verdelen. "Uw inzet bepaalt het succes van de partij. Opgeven is geen optie!", stelde Del Castilho.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May