Dragemannen krijgen erkenning voor hun beroep
22 Sep, 14:24
foto
In verband met de 121e jaardag van de Stuiversvereniging zijn 49 personen gedecoreerd. (Foto's: Raoul Lith)


In de Congreshal zijn 49 personen gedecoreerd in verband met het 121-jarig bestaan van de Stuiversvereniging. “Vandaag brengen wij hulde aan een groep uitverkorenen. Hulde aan alle dragers in ons land ofwel dragemans zoals wij ze noemen.

Allemaal mannen en vrouwen die in onze samenleving een eervolle taak vervullen die niet voor een ieder is weggelegd,” zegt vicepresident Ashwin Adhin. Hij geeft aan dat het om een taak gaat die als roeping mag worden beschouwd.

Dansend en zingend gaan dragers met de kist op de schouders naar het graf met liederen als ‘nanga palm wi de go’. “Iedereen raakt betrokken, ook de nabestaanden. Wellicht klinkt het wat vreemd in de oren, het dansen wanneer iemand overleden is,” zegt Adhin. Hij geeft aan dat het is gebleken dat het toch troostend werkt. Het helpt bij het verwerken van emoties en verdriet.

Aan de dragemans zegt de vicepresident het te waarderen dat zij voor het werk dagelijks verkeren tussen zoveel verdriet om zich heen en zich toch moeten afsluiten ervan. “En uiteindelijk een voldaan gevoel hebben om een positieve bijdrage geleverd te hebben aan wat voor de nabestaanden een heel kwetsbaar moment is.” Hij voegt eraan toe: ”We mogen dankbaar zijn voor zulke mensen als u in onze samenleving en willen als regering met deze onderscheiding aan u vandaag onze dank betuigen voor allen die deze eervolle taak uitoefenen.”

Richard Kajufa, hoofddrager van de Stuiversvereniging, zegt dat het goed aanvoelt om een decoratie te krijgen. “Het is nooit gebeurd of voorgekomen dat oude dragers zijn gewaardeerd voor het werk dat wij doen.” Hij geeft aan dat het een goed initiatief is. Hij hoopt dat zo de volgende generatie dragers geïnspireerd wordt om het werk te doen.


Raoul Lith

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May