Assembleeleden krijgen deze maand wel verhoogd bedrag
22 Sep, 00:00
foto
De salarisstrookjes voor de schadeloosstelling van alle Assembleeleden zijn uitgeprint door Cebuma op basis van de verhoging van de landsdienaren.


Assembleeleden krijgen tóch de verhoogde schadeloosstelling. Cebuma heeft de salarisstrookjes met de verhoging voor iedereen uitgedraaid, ook de volksvertegenwoordigers van de coalitie, die aangegeven hadden aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, dat ze afzien van de verhoging.

Het verhoogde bedrag voor de leden van de regering is wel bevroren. De Raad van Ministers heeft een besluit genomen af te zien van de verhoging. Twee conceptwetten zijn goedgekeurd en moeten nog naar De Nationale Assemblee.

Eugène van der San (directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Kabinet van de President) had op persoonlijke titel net als Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) eerder aangegeven dat niet met een app, e-mail of brief afgezien kan worden van de verhoogde schadeloosstelling. Het gaat om een wet, die alleen via wetswijzing kan worden gewijzigd.

De Assembleeleden zullen dus eind van deze maand in plaats van SRD 12.768 netto SRD 16.161 in hun handen krijgen. Het brutobedrag gaat van SRD 16.407 naar SRD 21.553. De Assembleevoorzitter heeft een schadeloosstelling van 200%. Daarnaast heeft deze functionaris een representatietoelage van 120%. De vicevoorzitter ontvangt 130% van de vergoeding van een Assembleelid en de representatietoelage van 85%. Ook fractieleiders hebben een hogere representatietoelage, afhankelijk van het aantal leden per fractie.

Starnieuws verneemt dat de NDP-fractieleden die afstand hadden gedaan van het verhoogde bedrag, de volgende week bijeenkomen om met elkaar te overleggen over wat er gedaan zal worden met het extra geld dat zij zullen ontvangen deze maand.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May