Vandaag, Internationale Dag van Vrede 2018
21 Sep, 16:29
foto


(Aangeboden)


Sinds 1981 wordt wereldwijd de Internationale Dag van Vrede gevierd. Een dag waarop verschillende landen extra aandacht besteden aan vrede. Het thema waar dit jaar voor gekozen is, is gekoppeld aan Universele Verklaring van de Rechten van de Mens welke 70 jaar geleden door de Verenigde Naties werd aangenomen. Ondanks de vele vredes initiatieven, mensenrechten organisaties en dringende oproepen voor vrede, lijkt het er echter op dat onvrede en ontevredenheid op kleine en grote schaal alleen maar toegenomen zijn.

Wat is vrede?
Vaak genoeg wordt vrede geassocieerd met rust en ontspanning. Het beeld van je terug te trekken in mooie natuurreservaten, een wandeling in een park, liggen in de sula’s of aan het strand of gewoon een middagje in de tuin... ver weg van de drukte die het stadse leven en werken met zich meebrengen. Ontspanning door te luisteren naar rustige muziek, routines van oefeningen in de gym of hatha yoga, bieden daarnaast ook een ander alternatief om ons terug te trekken uit de sleur van elke dag.

De natuur, lichaamsbeweging en zintuiglijke stimuli kunnen ons prachtige ervaringen bieden van vrede. We tappen uit de buitenwereld en de harmonie van kleuren, vormen, beweging en geluid heeft effect op onze gemoedstoestand. Daardoor wordt het diepe verlangen naar innerlijke balans en vrede tijdelijk vervuld. Terug in het hectische leven van iedere dag kunnen we het weer gauw kwijt raken en zijn we toe aan de volgende vakantie ‘buiten de stad’.

Langdurige vrede... is dat mogelijk?
Door de aandacht te richten op onze binnenwereld, ontdekken we echter dat lichamelijke ontspanning ons wel kan helpen, maar geen langdurige vrede geeft. Vrede is namelijk een diepere spirituele ervaring gebaseerd op de afwezigheid van innerlijk conflict, het herstel van innerlijke harmonie.
De ziel is gedurende haar lange levensreis namelijk steeds meer afgeleid geraakt van innerlijke vrede, door verspilling van deze vitale energie. Verwarring, twijfels, afleidingen gebaseerd op onzuivere verlangens en doelloos denken, beroofden haar van deze grote schat van vrede.

Meditatie
Wanneer we niet meer in contact zijn met onze kern, dan voelen we de vredeloosheid en gaan overal opzoek naar vrede. Om de ervaring van vrede weer omhoog te halen is het essentieel om te beseffen dat we spirituele wezens zijn. Vrede, liefde, zuiverheid en blijdschap zijn de oorspronkelijke kwaliteiten van iedere ziel en horen dus bij ons.

Door meditatie, wat niets anders is dan het proces van opladen met zuivere energie, kunnen we weer goede, positieve en constructieve gedachten creëren. Gedachten zijn net als zaadjes, die uiteindelijk onze gevoelens en ervaringen aansturen of zelfs bepalen. Ik hoef mezelf slechts te herinneren aan wie ik van oorsprong ben, door deze gedachten te creëren en te voeden. Dit kan op ieder moment, thuis, tijdens het werk of in het verkeer. Meditatie niet een statisch gebeuren, maar een dynamisch proces.

De connectie met de spirituele Bron, de Oceaan van Vrede, wordt dan heel natuurlijk. Net als een krachtcentrale, waardoor de batterij weer opgeladen wordt wanneer het zich ermee verbindt.

21 september
Dinsdag 21 september 1982 was de eerste Wereld Vrede Dag. Tot aan 2001 werd op elke derde dinsdag in de maand september speciale aandacht geschonken aan vrede in de wereld, naties werden aangemoedigd tot staakt het vuren en geweldloosheid. Vanaf 2002 wordt de Internationale VN dag van Vrede op 21 september als vastgelegde kalenderdag herdacht.

De Brahma Kumaris nodigt graag een ieder uit om, vandaag, vrijdag 21 september met Vrede bezig te zijn, in gebed, meditaties, stille momenten of in gesprekken met anderen.
Hieronder staan enkele aandachtspunten die daarbij kunnen worden gebruikt:
• Iedere morgen voordat de dag begint, laat mij stil zitten en in die stilte het zaad van vrede zaaien.
• Laat mijn eerste gedachte van de dag simpelweg vredevol zijn.
• Vrede is harmonie en balans. Vrede is vrijheid – vrij zijn van de last van negativiteit en verspilling.
• Laat vrede in mij haar thuis vinden.
• Vrede is mijn oorspronkelijke kracht, het geeft eeuwige kalmte aan mijn bestaan .

In haar hoofdcentrum aan de Cattleyastraat 12 organiseert zij vandaag een meditatief gevarieerd programma, welke om zes uur ’s avonds begint. De inloop kwart voor zes ‘s avonds. Open voor het publiek en vrij van kosten.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May