Suriname boekt vooruitgang Fiscale Transparantierapport
21 Sep, 15:07
foto


Suriname heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het Fiscale Transparantierapport van de US State Department. Hoewel Suriname in 2017 de minimum standaard van dit jaarlijks rapport nog niet heeft gehaald, boekte het wel aanzienlijke vooruitgang op het vlak van fiscale transparantie en het verschaffen van kwaliteitsinformatie. Suriname komt hierdoor speciaal in aanmerking voor een benoeming, net als tien andere landen, maakt het ministerie van Financiën er gewag van.

De landen die deze speciale benoeming te beurt vallen, hebben alle veel vooruitgang geboekt op de vier gebieden van de fiscale transparantiestandaard, opgesteld door het State Department. Deze gebieden zijn: 1. openbaar beschikbare begrotingsinformatie, 2. nagenoeg voltooide begrotingsinformatie, 3. betrouwbare begrotingsrealisatie cijfers en 4. transparantie ten aanzien van contracten en gunningen in de natuurlijke hulpbronnen sector.

Het rapport verklaart dat Suriname tijdens de verslagperiode aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt door de aanname van de Wet op de Jaarrekeningen in september 2017, die alle staatsbedrijven en alle bedrijven in het algemeen verplicht om jaarrekeningen te publiceren, te beginnen in 2020. Daarnaast trad Suriname in mei 2017 toe tot het Extractive Industries Transparency Initiative als kandidaat-lidstaat. Als onderdeel van deze inspanning heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in augustus 2017 informatie online beschikbaar gemaakt over verleende concessies voor goudwinning en houtkap.

Tijdens de evaluatieperiode is het de regering ook gelukt om de ontwerp- en goedgekeurde begrotingen gemakkelijk toegankelijk te maken voor het grote publiek, inclusief online. Informatie over schuldverplichtingen was publiekelijk en zeer uitgebreid beschikbaar, terwijl ook de internationale vergelijkbaarheid van de overheidsfinanciën statistieken is verbeterd.

De fiscale transparantie van Suriname kan verder verbeteren, stelt het rapport. Maatregelen die hiertoe zouden kunnen bijdragen omvatten het publiceren van een eindjaar verslag over de begrotingsrealisatie, het toevoegen van voldoende details over toewijzingen en opbrengsten van subsidies en andere steun aan staatsbedrijven, het vervaardigen van volledige auditverslagen voor de voornaamste staatsbedrijven die publiekelijk beschikbaar zijn; en het produceren en publiceren van de werkelijke inkomsten en uitgaven in vergelijking met die in de goedgekeurde begroting.

De regering ziet het als erg aanmoedigend dat de inspanningen voor hogere fiscale transparantie erkend worden. Zij is vastberaden om op de ingeslagen weg van vooruitgang voort te gaan. In het Caribisch Gebied zijn er vier landen die de minimum standaard reeds hebben bereikt: de Bahama's, Guyana, Jamaica en Trinidad. 'Als wij ons verder hard inzetten voor verbeteringen kunnen wij mogelijk in 1-2 jaar deze standaard ook behalen, zegt het ministerie van Financiën, via het Nationaal Informatie Instituut.

U kunt het rapport hier downloaden.
pdf-icon.gif 2018_Fiscal_Transparency_Report.pdf                

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May