VHP dringt aan op behandeling schadeloosstelling DNA
20 Sep, 00:00
foto
De Nationale Assemblee komt op 25 september terug van reces. In de eerste vergadering wordt Yvonne Maabo toegelaten tot lid.


De waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vindt het vreemd dat de eerste openbare vergadering die Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons uitschrijft, over de toelating van het nieuwe lid Yvonne Maabo (NDP) gaat. Zij komt in de plaats van Frederik Finisie die zijn zetel ingeruild heeft om districtscommissaris te worden. Gajadien had verwacht dat het initiatiefvoorstel van de VHP over het bevriezen van de verhoogde schadeloosstelling van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee dat ingediend is door de VHP, aan de orde zou worden gesteld.


Gajadien heeft een rappelschrijven gestuurd naar Simons over deze kwestie voor nadere wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Hij dringt er bij de leiding van De Nationale Assemblee op aan om het initiatiefvoorstel van de VHP in behandeling te nemen.

De VHP-fractie vindt dat niet via een app of een e-mail aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën coalitieleden kunnen afzien van de verhoging die op wettelijke basis plaatsvindt. Hij benadrukt dat er een wetswijziging nodig is hiervoor. Daarom is het voorstel gedaan om voor zes maanden de verhoging te bevriezen. In de tussentijd moet de integrale aanpassing van de vergoedingen plaatsvinden. Gajadien hoopt dat hij spoedig reactie krijgt van Simons over het initiatiefvoorstel dat is ingediend.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May