Azerbaijaanse beurzen voor Surinaamse studenten
19 Sep, 22:38
foto
Minister Lilian Ferrier van MinowC (l) en de ambassadeur van Azerbaijan, Elkhan P Polukhov (r). (Foto: MinowC/NII)


Suriname en de Republiek Azerbaijan gaan samenwerken op onderwijsgebied. Surinaamse studenten krijgen van dat land beurzen op de gebieden van olieraffinaderijen, kunst, architectuur, toerisme en management. De ambassadeur van Azerbaijan, Elkhan P Polukhov, heeft in dit verband afgelopen week een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinowC), Lilian Ferrier.

Studenten die naar Azerbaijan zullen gaan, zullen 6 maanden eerst de taal moeten leren, voordat zij hun studie starten. Azerbaijan is een moslimland in de buurt van Turkije. In dit land staat onderwijs op de derde plaats op de begroting. Polukhov is zelf ook professor aan de universiteit en vindt het belangrijk dat je als land een goede internationale samenwerking moet hebben. “Als klein land, omringt door grote landen, moet je integreren en iets te bieden hebben, wil je van belang zijn in deze wereld. Hoe meer vriendschapsrelaties je kan sluiten, hoe meer posities je kan innemen in deze wereld”, geeft hij aan.

Ferrier vindt dat studenten naar andere landen moeten trekken die niet zo bekend zijn, en het wereldgebeuren met anderen moeten delen. “Niet iedereen hoeft naar hetzelfde land te trekken voor studie”, is haar mening. Zij zal er nu al werk van maken om de studenten die deze ambitie hebben, te promoten en te selecteren, zodat ze tijdig ter plaatse zijn om met hun studie te beginnen en de taal ook beheersen. De beurzen zijn op Bachelor- en Masterniveau, meldt de voorlichting van MinowC, via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May