Reactie op Sapoen zijn mening
19 Sep, 09:43
foto
Eugène van der San


Ingezonden

De mening van het Assembleelid Sapoen en anderen dat het niet noodzakelijk is, tot wetswijziging over te gaan om te voorkomen dat de verhoogde salariscorrectie (lees schadeloosstelling) wordt uitgevoerd, is de grootste onzin en stupiditeit.

Onvoorstelbaar dat verondersteld wordt dat met een collectieve verklaring of een politiek standpunt de rechtsgevolgen van de wettelijke regeling kunnen worden stopgezet. Komt nog bij dat deze meningen niet onder de markt worden verkondigd. Het Assembleelid Gajadien heeft het in zijn artikel hierover aan het rechte eind.

De wijze waarop de president invulling heeft gegeven aan zijn wens is formeel de enige en juiste weg. “He has put his money where his mouth is”. Mooi weer spelen is altijd leuk maar de daad bij het woord voegen is een andere ballgame.

Als belastingbetaler zal ik ook de minister van Financiën middels een brief vragen me te verschonen om belasting te betalen dit jaar. Waarschijnlijk is het geen ik vraag wel mogelijk, omdat hiervoor een voorziening in de wet is geregeld.

Het moet duidelijk zijn dat slechts als je in staat bent rechtsstatelijk te denken, je ook rechtsstatelijk kan handelen.

Eugène van der San

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May