Twaalfkoppige Port Health Commissie geïnstalleerd
18 Sep, 20:20
foto
Een deel van de leden van de Port Health Commissie samen met minister Antoine Elias van Volksgezondheid. (Foto: VG via NII)


Er is een nieuwe multi-sectorale Port Health Commissie geïnstalleerd. De commissie is onder andere belast is met het onderhouden van een staat van paraatheid op de lucht- en zeehavens en bij de grensposten. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de commissie vandaag geïnstalleerd.

De zittingsperiode van de commissie gaat een maand terug in en wel op 16 augustus 2018 en eindigt over twee jaar in 2020. Een van de belangrijkste activiteiten van de commissie wordt de organisatie van het jaarlijks beleidsoverleg met de directies van relevante ministeries en particuliere organisaties die te maken hebben met lucht- en zeehavens en grensposten. Ze moet ook de minister van Volksgezondheid adviseren over de ontwikkeling van het nationaal port health programma, laat het ministerie van Volksgezondheid optekenen via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Tien verschillende ministeries en instanties zijn vertegenwoordigd in de commissie die bestaat uit twaalf personen. Stephainie Cheuk A Lam is voorzitter van de commissie. Zij vertegenwoordigt het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg. De commissie rapporteert aan de minister van Volksgezondheid.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May