Sapoen: Reactie NDP is exact wat ik beoogde
19 Sep, 00:00
foto
Assembleelid Raymond Sapoen


Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie) was een van de eerste personen die publiekelijk aangaf dat de salariscorrectie voor regering en Assembleeleden voor onbepaalde tijd moet worden bevroren. Dit uit solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit de samenleving. "De reactie van de NDP was exact wat ik beoogde," zegt Sapoen om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij en fractiegenoot Dipakkoemar Chitan doen net als de NDP-fractie ook afstand van de verhoogde schadeloosstelling.

Sapoen zegt dat hij met zijn statement een volledige ondersteuning wilde krijgen van de Assembleeleden om afstand te doen van de verhoging. "Een zo breed mogelijke uiting van politieke solidariteit dus".

De bestaande wetgeving staat degenen die de verhoging niet wensen te accepteren, niet in de weg, zegt Sapoen. Een simpele instructie vanuit het bevoegd gezag is voldoende zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven. Een wetswijziging in deze zin, is zoals NDP-fractieleider André Misiekaba aangeeft, dus niet perse nodig.

Wanneer in De Nationale Assemblee unaniem het besluit wordt genomen om afstand te doen van de verhoging (een politiek besluit dus) is een wetswijziging in dit stadium niet nodig, vindt Sapoen. Belangrijker is de integrale wijziging waar er een uitspraak moet worden gedaan over de salarisverhouding tussen de leden van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht maar ook over de loonreeksen binnen de uitvoering én staatsbedrijven. En deze discussie is echt niet binnen een wip en een zucht gevoerd, stelt de politicus.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May