Marowijne speelt goed in op World Clean-up Day
16 Sep, 08:26
foto
Vrijwilligers bezig met schoonmaakactie in het district Marowijne. Er is behoorlijk wat vuil verwijderd op verschillende plaatsen.


Het district Marowijne heeft zaterdag goed gehoor gegeven aan World Clean-Up Day 2018. Een gezamenlijk initiatief vanuit Paramaribo en Marowijne heeft geresulteerd in een succesvolle uitvoering van deze dag. Op verschillende plaatsen in het district hebben schoonmaakacties plaatsgevonden.

Voor het ressort Albina vond de kick-off plaats door Glenn Ramjan van Suresur. Op het Marinbo park in Marijkedorp werd samen met vrijwilligers van de omgeving, Moengo en uit Paramaribo, de harken, houwers, tjappen, vuilniszakken en handschoenen tevoorschijn gehaald. In groepen ging men aan de slag en werd al het vuil, voornamelijk plastic, verzameld.

Ramjan onderschreef het gevaar van plastic en het belang van bewustwording om verantwoord om te gaan met plastic. De bewustwording moet ook doordringen tot de vervuilers. Een groep trok ook door Albina en langs de bermen bij de weg naar Papatam. Verschillende diensten waaronder Openbaar Groen hebben hun ondersteuning verleend aan deze actie. In bepaalde gevallen werd zelfs grofvuil opgeruimd.

Ook te Galibi werden er schoonmaakactiviteiten gehouden. Het strand werd aangepakt door de dorpelingen. In het resort Moengo-Tapoe te Adjoema Kondre is er ook schoongemaakt.

Districtscommissaris Freddy Daniel is blij met deze actie. Vanuit het commissariaat te Albina is er dank uitgesproken aan eenieder die heeft geparticipeerd aan deze international dag.

Op 15 september zijn haast over de hele wereld acties ondernomen om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Ook in Paramaribo zijn World Clean-up Day activiteiten gehouden, waarbij behoorlijk wat vuil is verzameld.

Ala-D Media