7 personen omgekomen in verkeersveiligheidsmaand
16 Sep, 06:31
foto
Met het hijsen van de verkeersvlag van de Lions Club Paramaribo Central is de verkeersveiligheidsmaand afgesloten in Lelydorp. (Foto: Raoul Lith)


In Lelydorp in het district Wanica vond de officiële afsluiting van de 'Suriname 1515 verkeersveiligheidsmaand 2018' plaats. Tijdens de verkeersveiligheidsmaand zijn zeven personen omgekomen in het verkeer. In 2017 waren het er elf. Als teken van beëindiging van de maand, is de verkeersvlag van de Lions Club Paramaribo Central gehesen door de waarnemend korpschef, waarnemend districtscommissaris Wanica Zuidoost en de president van Lions Club Paramaribo Central.

Agatha Cederboom van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), stelt dat er geen centrale aansturing is voor het bereiken van het doel om in 2020 het aantal verkeersdoden en –slachtoffers wereldwijd met 50% te verminderen. Deze doelstelling is acht jaar geleden door de Verenigde Naties (VN) gesteld. Volgens Cederboom ligt dit aan het gebrek aan commitment op het hoogste niveau. De KSV geeft aan in januari minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie een brief te hebben gestuurd, omdat de koers waarop er momenteel met verkeersveiligheid opgegaan wordt, onduidelijk is.

“Wij kijken uit naar de wet die verkeersslachtoffers moet gaan ondersteunen,” stelt Cederboom. Ook het aanscherpen van wetten over verkeerscriminaliteit zijn volgens haar van belang. De KSV concludeert echter dat de afgelopen tien jaar meer aandacht geschonken is aan verkeersveiligheid en de consequenties van verkeeronveilig gedrag.

Cederboom geeft aan dat men in 30 dagen niet eens het welzijn en het leven van anderen in het verkeer kan sparen. Ze vraagt zich af wat er mankeert, of er een gebrek is aan verantwoordelijkheidsgevoel, verstand of medemenselijkheid. Suriname zit met het huidige aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers tegen de gestelde norm of heeft deze reeds overschreden, meent de KSV-vertegenwoordiger. Toch is ze de verkeersdeelnemers, die uit respect voor hun eigen leven en dat van anderen, erkentelijk voor het verantwoord en veilig deelnemen aan het verkeer.

“Er moet een verandering komen in ons rijgedrag en dat kan het ministerie van Justitie en Politie niet alleen realiseren door constant politieambtenaren op de wegen te plaatsen of steeds de boetes op te schroeven,” stelt waarnemend korpschef, Roberto Prade, die de minister van Justitie & Politie, Stuart Getrouw vertegenwoordigde en de formele afsluiting deed. Ondanks alle waarschuwingen en signalen om extra alert te zijn in het verkeer, zijn er toch doden en een reeks aanrijdingen met kleine en grote materiële schade, alsook ernstige letsels geweest, bevestigt hij.

“Wat wij niet uit het oog moeten verliezen is het leed dat deze gevallen in onze samenleving achterlaten,” benadrukt Prade. Hij waardeert de inzet van de verschillende instanties enorm. Hij geeft aan dat het ministerie de komende tijd samen wil werken aan het verbeteren van het bewustzijn bij burgers, terwijl de politie zal doorgaan met het aanpakken van verkeerscriminaliteit. Ook zal volgens hem niet geschroomd worden om de wetgeving aan te scherpen, indien nodig.

Waarnemend districtscommissaris Wanica Zuidoost, Sarwankumar Ramai, geeft aan dat verkeersveiligheid een wereldprobleem is. Hij is erg blij dat de afsluiting in Wanica gedaan wordt. Elk district zou volgens hem intensief betrokken moeten worden in de periode van verkeersveiligheid. Er wordt met de centrale overheid in contact getreden. Samen met de commissariaten zal veel meer bereikt kunnen worden, volgens de districtscommissaris. Hij haalde enkele zaken aan die zich in het verkeer afspelen in Wanica, waaronder het zicht van de bestuurders maar ook de noodzaak voor betere verlichting. Hij benadrukte het belang van samenwerking en ziet graag dat elk district een groep vrijwilligers heeft.

Raoul Lith