Zijn ze bij de oranje eminentie de kluts kwijt?
15 Sep 2018, 10:32
foto


Ik geloofde het niet!
Ik geloofde echt niet dat je met een full automatic gearbox (zelfs de moderne CVT uitvoering) de kluts volledig kwijt kan raken. Totdat ik het artikel op Starnieuws las waarin Mahinder Jogi zich vreselijk boos scheen te maken om een simpele instructie van de president aan de minister van Financiën.

Met bijzonder veel fanfare of noem het maar tam tam geroffel is vol trots aangekondigd dat er een initiatiefwetsvoorstel is ingediend dat handelt over het al dan niet beteugelen van de riante schadeloosstelling van DNA-leden. We hebben allemaal de president bij zijn terugkeer uit Cuba nog horen zeggen dat uit solidariteit met de 'kleinere schouders' het wenselijk zou zijn om de salarissen van de bredere schouders te bevriezen op een of andere manier.

Wij het volk hebben dit toegejuicht omdat het simpelweg niet meer dan billijk is. We moeten ons niet blijven verschuilen achter de dooddoener dat vorige regeringen... bla bla bla en nog meer bla en nog een beetje bla bla hier en een beetje bla bla daar.

Je zou juist denken dat nog voor de president van zich had laten horen er al uit verschillende hoge posities afstand zou worden gedaan van zo een exorbitante vooruitgang op het al riante inkomen. Niets is minder waar. Afgezien van enkele karuw’wir faya opmerkingen etc.

Je zou juist denken dat nu er toch een initiatiefwetsvoorstel klaarligt het besluit van de president nog meer zou worden toegejuicht om dus volledige ruimte te scheppen om de zaak uitvoerig te behandelen en tot een wijs en bevredigend besluit te komen. Immers het is dan “onder de hamer”. Is hier niet sprake van een beetje hypocrisie?

Een ander DNA-lid van de oranje eminentie heeft zich zelfs openlijk afgevraagd of het immoreel is om in crisistijd als lid van DNA een verhoging te ontvangen.
Je merkt dus dat ze de kluts volledig kwijt zijn; a wan e tak los’ losi a trawan e tak bor’ bori. Da den e lon mek’ omen show fu dien in, ma te pres grijpe in da den e wraak tak pres e vertrappe grondwet bla ba bla!

Kennelijk hadden ze bij de oranje eminentie stilletjes gehoopt dat het voorstel niet in behandeling zou worden genomen en/of dat de behandeling best wel enige tijd in beslag zou kunnen nemen. Zodoende kon men al die tijd stilletjes genieten van het rijkelijke dat hen in deze precaire tijd 'van rechtswege' immers toekwam.
Dat is de aard van het olifantje nou eenmaal.
De president heeft hier lekker een stokje voor gestoken.
Bigisma bo taki: granwe granm’ma tifi ben seki ma na bor’ karu e tjar’ a nen!

Elridge D. Zaandam

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December