ABOP houdt jongerencongres zaterdag
14 Sep, 04:36
foto


De Algemene Bevrijding en Ontwikkelings Partij (ABOP) houdt zaterdag in haar centrum aan de Verlengde Keizerstraat een landelijk jongerencongres. Dan zal er ook een jongerenvoorzitter worden gekozen, terwijl het ABOP jongeren secretariaat officieel in gebruik zal worden genomen.


De partij zegt sinds haar oprichting het belang van jongerenparticipatie in besluitvormingsprocessen te erkennen. Om meer structuur te brengen in het jongerenbeleid van de partij, is op initiatief van de jongeren een landelijk jongerenplatform opgericht. De voornaamste taak van dit jongeren platform is om het ABOP jongeren bestuur met de nodige dynamiek en progressie nieuw leven in te blazen. In de afgelopen maanden is met voortvarendheid hieraan gewerkt en het resultaat is het ABOP jongeren congres 2018, zegt de partij.

"Het zijn vooral de jongeren, als kwetsbare groep, die gebukt gaan onder de huidige slechte sociaal economische omstandigheden in Suriname. Problemen als drop-outs, slechte medische voorzieningen, werkloosheid, drugsproblematiek, criminaliteit, seksueel misbruik, hangjongeren, pear pressure, problemen in het onderwijs etc. zijn alom bekend," zegt de ABOP.

Om verandering in de situatie te brengen, is het noodzakelijk dat jongeren hun stem laten horen. Zij moeten de kans krijgen om te participeren in de politiek en mee te denken aan oplossingen. Het congres is toegankelijk voor alle jongeren.