Nieuwe loonreeks politie in oktober af
14 Sep, 06:30
foto
De missive van de Raad van Ministers over de goedkeuring van de loonreeks voor landsdienaren.


De nieuwe loonreeks die goedgekeurd is door de Raad van Ministers (RvM) geldt voorlopig ook voor het Korps Politie Suriname (KPS). De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft al een akkoord bereikt met de regering om uit het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) te stappen en dat er een eigen bezoldigingsreeks komt. "Wij werken samen met de vicepresident en de minister van Justitie en Politie aan een eigen loonreeks," zegt secretaris van de SPB, Milando Atompai, om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

Atompai merkt op dat het in oktober zover moet zijn dat de loonreeks voor de politie een feit wordt. In november worden de salarissen betaald op basis van de eigen loonreeks waaraan gewerkt wordt. De SPB is blij dat de nieuwe loonreeks voor ambtenaren intussen is goedgekeurd.

"Het KPS is een constitutionele organisatie, bij wet ingesteld. Dat is de reden waarom de bond van mening is dat de politieambtenaren niet conform de ambtenarenbezoldigingsreeks moeten worden betaald," legt Atompai uit. De SPB verwacht uiterlijk oktober overeenstemming te bereiken over de politie loonreeks.