LVV en BOG-medewerkers doen bodemonderzoek
13 Sep 2018, 19:31
foto
Gaius Eudoxie van de University of de West-Indisch traint medewerkers van LVV en BOG in het bemonsteren van bodems die gecontamineerd zijn met pesticide. (Foto's: LVV/NII)


Bodemonderzoek-deskundige Gaius Eudoxie van de University of the West-Indisch in Trinidad & Tobago, heeft onderzoeksmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en milieu-inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) getraind in het bemonsteren van bodems die gecontamineerd zijn met pesticide.

Eudoxie was vorig jaar in Suriname en heeft na analyse van mengmonsters uit diverse landbouwgebieden, geconstateerd dat er pesticideresten aanwezig waren. Er zijn na de ontdekking van de aanwezigheid van pesticiden, plotten uitgezet voor het afnemen van bodemmonsters. Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op openbare plekken, die vanwege hun toegankelijkheid voor eenieder een potentieel gevaar kunnen vormen.

Er zijn bodemmonsters genomen te Mariënburg in het district Commewijne, waar in het verleden in de opslagruimte van de oude suikerfabriek, het mierenverdelgingsmiddel HCH (hexachlorocyclohexane) was opgeslagen. Schade aan de verpakking zorgde voor lekkage. Bestrijdingsmiddelen kunnen nadelig zijn voor mens en milieu. HCH blijft minstens zestig jaren in de bodem. De bodemmonsters zullen opgestuurd worden naar Trinidad & Tobago voor verder onderzoek. Als blijkt dat de bodem gecontamineerd is, zullen maatregelen getroffen worden om dit gebied te zuiveren.

De activiteiten rond de training maken deel uit van het Caribisch Pesticiden project getiteld ‘Disposal of Obsolete Pesticides Including Persistent Organic Pollutants (POPs), Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean’ met als uiteindelijke doel een verantwoord gebruik van pesticiden in het Caribisch gebied.

Dit Obsolete Pesticiden Project is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek gedaan door de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, in het Caribisch gebied, op de aanwezigheid van pesticiden in de bodem en hoe daarmee om te gaan. Elf (11) Caribische landen, waaronder Suriname doen mee aan dit project. De Global Environment Facility (GEF) financiert het project, LVV zorgt voor personeel en materiaal en de FAO coördineert het geheel, meldt LVV, via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Friday 22 November
Thursday 21 November
Wednesday 20 November