NDP Wanica pakt met bedrijfsleven ontwatering aan
14 Sep, 00:00
foto
De structuren van NDP Wanica zijn begonnen met de ontwatering van Leiding 14 en het kanaal aan de Mawakaboweg. Samen met het bedrijfsleven wordt de ontwatering van het district aangepakt.


De structuren van de Nationale Democratische Partij (NDP) Wanica hebben besloten het probleem van wateroverlast in dit district structureel aan te pakken. Tijdens de regentijd ondervinden verschillende buurten enorm veel last hiervan. Landbouwers worden geconfronteerd met economische schade, omdat landbouwgewassen verloren gaan.

De NDP-structuren Wanica vinden dat het hoogtijd is om samen met de overheid en het bedrijfsleven dit probleem aan te pakken. De komende periode zullen de hoofdlozingen en kanalen in het gehele district worden opgehaald en onderhouden. De planning en voorbereiding zijn intussen afgerond. De ophaalwerkzaamheden zijn aangevangen te Leiding 14 en inmiddels wordt ook het kanaal aan de Mawakaboweg opgeschoond.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en de commissariaten, Wanica Zuidoost en Wanica Noordwest begeleiden dit initiatief technisch. Zij dienen mede te waarborgen dat de primaire en secundaire lozingen worden opgehaald zonder verlies van de bermstrook.

De NDP-Wanica heeft dit besluit genomen omdat door de economische situatie de overheid niet instaat is hoofdlozingen en kanalen preventief, op regelmatige basis op te halen. Met deze actie willen de structuren van de NDP, die gecoördineerd worden door Etienne Boerenveen, de overheid tegemoet komen en zodoende de burgers in het district verlichting bieden. Het zijn vooral de burgers én het bedrijfsleven die tijdens de regenperiodes veel ongemak ondervinden.

NDP Wanica zegt dankbaar te zijn voor het enthousiasme waarmee het bedrijfsleven op dit initiatief heeft gereageerd. Ook de slagvaardigheid die de districtscommissariaten alsook het ministerie van OWT&C aan de dag leggen ter uitvoering van dit project, worden toegejuicht.