RvM keurt nieuwe salarissenreeks goed
14 Sep, 00:58
foto


De Raad van Ministers (RvM) heeft woensdag de concept-resolutie voor de vaststelling van een nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, goedgekeurd. Dit, op basis van de onderhandeling met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO).

De loonaanpassing werkt terug tot 1 januari 2017. Het schema voor uitbetaling met terugwerkende kracht moet nog worden vastgesteld. Dit gebeurt, zoals eerder tijdens de onderhandelingen is afgesproken, samen met de CLO. De koopkrachtversterking van SRD 500 is toegevoegd aan het salaris, zonder dat de ambtenaren minder netto in hun handen houden. Hierop is 25% salarisverhoging gegeven.

De concept-resolutie, goedgekeurd door de RvM is van toepassing op:
- De Algemene Ambtelijke Dienst (inclusief departementsdirecteuren en onderdirecteuren).
- Het Korps Politie Suriname
- Het Nationaal Leger
- Het Korps Brandweer Suriname
- Het Korps Penitentiaire Ambtenaren
- De Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (douane)
- De verpleegkundigen.

De verhoogde salarissen worden eind september uitbetaald.