Gajadien: Ik ontvang geen dubbel salaris
13 Sep, 00:00
foto
Assembleelid Asiskumar Gajadien.


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) merkt tegenover Starnieuws op dat hij geen dubbel salaris ontvangt zoals dat vaak wordt aangegeven. "Ik heb een lange strijd gevoerd vanaf 2011 in het belang van ambtenaren die weggehaald worden op basis van 'gewijzigde beleidsinzichten', zegt de politicus. Hij heeft een rechtszaak aangespannen, maar tot nu toe is er geen uitspraak gekomen.

Het Assembleelid zegt ook gerekend te hebben op toezeggingen van de toenmalige vicepresident, Robert Ameerali en Assembleevoorzitter Jennifer Simons. Zij hadden aangegeven dat de kwestie van ambtenaar zijn en DNA-lidmaatschap, bij wet geregeld zou worden. Bij de ministers is deze kwestie wel geregeld.

In 2015 heeft Gajadien weer getracht als ambtenaar ingezet te worden conform zijn verworvenheid in de ambtenarij. Daar kwam maar geen oplossing, dan op en neer geschrijf, totdat hij in 2016 besloot om zijn salaris ook te laten stoppen, met de garantiestelling dat hij na zijn DNA-periode terug kon gaan in zijn functie.

"Ook dat lukte niet, waarbij het leek alsof men mij bewust door wenste uit te betalen. Uiteindelijk heb ik het besluit moeten nemen om in afwachting van een bevredigend antwoord, mijn bankrekening op te heffen. Dit is sinds april het geval," zegt Gajadien.

Het Assembleelid ziet het parlementsbesluit om de dubbele salaris-kwestie te regelen dan ook als een positieve ontwikkeling.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April