VHP-fractie wil aanhouden verhoging vergoeding DNA
12 Sep, 11:53
foto


De fractie van de VHP heeft een initiatiefwet ingediend om de huidige schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee voor de komende zes maanden te handhaven. De verhoging van de schadeloosstelling door de aanpassingen van de salarissen van ambtenaren, zal dan niet gelden voor De Nationale Assemblee. President Desi Bouterse heeft eerder aangekondigd dat de salarissen van de leden van de regering wordt bevroren. In de laatst gehouden huishoudelijke vergadering is ook afgesproken dat de salarissen/vergoedingen van hoogwaardigheidsbekleders wordt aangepast. Ook is een solidariteitsheffing besproken. VHP was deel van de huishoudelijke vergadering, waar het besluit unaniem is genomen.

Vanwege de moeilijke sociaal economische situatie in Suriname voor voornamelijk grote delen van de samenleving, en de gebrekkige financiële middelen van de Staat Suriname, is het niet wenselijk dat de maandelijkse schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee op dit moment worden verhoogd. Het is wenselijk dat er een integrale wijziging komt van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Dit nieuwe voorstel moet binnen 6 maanden af zijn en voor goedkeuring worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. Dit staat in de toelichting van de initiatiefwet, die ingediend is door de VHP-leden Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera en Riad Nurmohamed.

In de wetswijziging moet komen te staan dat de huidige maandelijkse schadeloosstelling, overeenkomstig de resolutie van 7 december 2012 no.12.197/12 (SB 2012 no. 186) blijft gehandhaafd tot de verbonden lasten bij wet is vastgesteld.

Waarnemend fractievoorzitter Gajadien heeft de initiatiefwet samen met een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vandaag ingediend. Hij vraagt in de brief om gelet op het maatschappelijke belang van de wet, deze spoedig in behandeling te nemen. De VHP-fractie heeft geen bezwaar om in de recesperiode te vergaderen en gaat ervan uit, dat collega parlementariërs het belang van de spoedige behandeling inzien en alle medewerking hieraan zullen verlenen.