SLM-leiding: Sluiting bedrijf is pertinente leugen
10 Sep, 10:31
foto


Het is een pertinente leugen dat president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Jimmy Rosheuvel, de opdracht heeft meegekregen om de SLM te sluiten. Dit zeggen de directie en de raad van commissarissen van het bedrijf in reactie op uitlatingen gedaan door Robby Maaijen, voorzitter van de vakbond bij het bedrijf, tijdens een persconferentie de vorige week.


"Juist het tegendeel is waar: de president-commissaris heeft gezegd dat hij het mandaat heeft gekregen om al het noodzakelijke te doen om het bedrijf binnen 2 tot 3 jaar weer gezond en winstgevend te maken. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet. De SLM en haar dochterbedrijven ervaren de gevolgen van onjuiste en ondoordachte beslissingen uit het verleden waardoor de SLM in zwaar weer terecht is gekomen," stelt de leiding van het bedrijf.

Om het tij te keren, moeten ingrijpende en pijnlijke maatregelen getroffen worden. Het sluiten van het al jarenlang verlieslatende Residence Inn te Paramaribo is daar een voorbeeld van. Overigens zijn de medewerkers van het hotelbedrijf in goed overleg akkoord gegaan met de aan hen aangeboden afkoopregeling. Alle berichten die het tegendeel beweren zijn pertinent onjuist en geven een verkeerd en vertroebeld beeld, waardoor de Surinaamse gemeenschap op een verkeerd spoor wordt gezet, wordt opgemerkt in het persbericht.

De opmerking, als zou het bedrijf van de dochter van een RvC-lid ICT-opdrachten zijn gegund, worden gekwalificeerd als volkomen ongefundeerd en uit de duim gezogen. Ook de beschuldiging dat de leiding van het bedrijf zich bezig zou houden met vriendjespolitiek, raakt kant noch wal. De directie zal in een de komende week te beleggen persconferentie uitvoerig ingaan op deze en andere door de vakbonds-voorzitter aangehaalde kwesties.

Uitlatingen als zou de SLM sluiten, schaden het bedrijf en brengen de bedrijfsvoering en daarmee ook de werkgelegenheid van de medewerkers in gevaar. Van een vakbond die juist moet opkomen voor de belangen van het personeel, mag iedereen een andere op verantwoordelijkheid gestoelde opstelling verwachten. De directie en raad van commissarissen werken er hard aan om, zonder bemoeienis van personen en/of organisaties met enge persoonlijke en/of politieke belangen, van de SLM weer een florerend bedrijf te maken waar Surinamers trots op kunnen en mogen zijn. Om dat doel te bereiken, is de inzet van het voltallige personeel – dus ook van de personeelsbond van eminent belang, stellen directie en de raad van commissarissen.