Reactie op: Luisteren is een kunst (2)
10 Sep, 12:24
foto


Ik moet hard lachen en nog even bijkomen van hetgeen de heer Abdoel, als reactie op mijn stuk heeft gegeven. Ik heb al eerder gezegd dat Abdoel met de juiste informatie naar buiten moet komen en geen valse informatie moet fabriceren, want op de verschillende nieuwssites kun je alles teruglezen. Kennelijk lijden sommige DNA-leden aan geheugenverlies.

Ten aanzien van de overeenkomst het volgende: “Kamerbreed had het parlement eerder een intentieverklaring tussen de multinational en het presidentiële team verworpen. Aan de regering werd gevraagd met een gewijzigd document te komen. Voor het college was het een lijdensweg om het gewijzigde memorandum te bemachtigen”. Ik ga verder niet uitweiden over deze overeenkomst, het is zonneklaar dat deze overeenkomst van alle kanten rammelt.

Ik blijf er bij, de heren Chan Santokhi en Gregory Rusland hebben geen enkele afspraak geschonden door uit de school te klappen ten aanzien van de gezamenlijke vergadering over de Alcoa-kwestie. Niet de heren Chan Santokhi en Gregory Rusland wilden politiek scoren, maar Andrė Misiekaba en de NDP. Het blijft een grote onzin van Abdoel.

De bauxietsector: Op 30 september 2015 hield president Bouterse het parlement, het volgende voor: “De perspectieven voor Suriname en Alcoa zijn HOOPVOL. Het gemeenschappelijke belang van Suriname en Alcoa is gevonden in de continuering van de Bauxiet-industrie in ons land. Hiertoe zou met name de Bakhuisafzetting naar schatting 300 miljoen metrieke ton groot en goed zijn voor 80 jaar op basis van anderhalf miljoen ton aluinaarde productie per jaar.
Suriname en Alcoa zijn het reeds met elkaar over eens in een draft MoU, een industrie te kunnen ontwikkelen met een investering van circa 3 miljard Amerikaanse US dollars. Hiertoe zal een nieuwe en aan de tijd en eisen aangepast en solide basis gelegd worden. Suriname en Alcoa zullen investeerders aantrekken om deze te realiseren.
Alle kosten voor engineering en studies zullen geheel door Suralco gedekt worden. Uitgegaan wordt van het opzetten van een raffinaderij met een aanvankelijke capaciteit van anderhalf miljoen metrieke ton aluinaarde met een uitbreiding van 3 miljoen metrieke ton aluinaarde per jaar”.

A no mi taki, na baas Bouterse. Er is genoeg bewijsmateriaal, dat Bouterse de Bauxietsector naar de knoppen heeft geholpen. Bouterse heeft de toekomst van de bauxietsector gesloopt.

Ten aanzien van de misleiding, verwijs ik Adoel naar zijn eigen interview van april 2015 met Apintie tv. Toen de interviewer Abdoel vroeg of er devaluatie komt, zei hij het volgende: er is geen reden tot paniek, er is geen reden tot paniek. Er komt geen devaluatie, laat me u dat vandaag gewoon meegeven, als een devaluatie zou komen, bla-bla-bla... Heer Abdoel, check uw interview. Nadien is de koers van de zowel de euro als US dollar boven de SRD 7.50 gestegen.

Abdoel heeft het ook over het onderhouden van relaties met de onderwereldfiguren. Zo zielig, Abdoel moet de laatste persoon zijn die over relaties met de onderwereld moet praten. Hij praat over Segebai, 350 kg cocaïne, medisch afval vlak voor hun huis verbranden en dieren mishandelen, die het imago van het parlement schaden. Zonder enig bewijs raaskalt deze Abdoel, als hij kennis draagt van deze strafbare feiten, moet hij aangifte doen bij de PG.

Abdoel moet in zijn eigen paarse kringen nagaan welke personen met onderwereldfiguren in aanraking zijn gekomen. Ik noem slechts de naam van zijn eigen baas Desi Bouterse, thans president van Suriname. Hij is in Nederland bij verstek tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens cocaïne-smokkel, hij was toen ook parlementslid. Er circuleren ook foto’s waarop Bouterse te zien is met onderwereldfiguren.

Abdoel moet durven de namen te noemen van de DNA-leden, die relaties onderhouden met onderwereldfiguren. Doet hij dat niet, dan vind ik hem wel een grote lafbek. Ik wilde het ook hebben over het verkopen van repetitiewerkjes op Havo, maar aangezien ik niet beschik over bewijsmateriaal zal ik op deze zaak niet ingaan.

Idris Naipal