Abdoel: Luisteren is een kunst (2)
09 Sep, 16:40
foto


Alvorens ik reageer op het stuk als reactie geschreven door de heer Naipal, wil ik aangeven dat hij me diep teleurstelt. Toen ik zag, dat die geachte heer had gereageerd, dacht ik dat hij met nieuwe inzichten zou komen en hij mij zou verrassen, maar helaas is hij niet verder gekomen dan herhalingen.

Laat mij daar beginnen waar de heer Naipal is geëindigd. Op mijn stelling dat het de Nieuw Front regering is geweest die ervoor heeft gezorgd dat Billiton wegging en daarmee alle overlevingskansen van de bauxietsector de grond inboorden, verwijst de heer Naipal mij naar een paar artikelen. Ik wil onder de aandacht van hem brengen, dat ik die verhaaltjes eerder heb gehoord. Wat de heer Naipal zou moeten doen, is het tegendeel bewijzen, maar helaas heeft hij dat niet kunnen doen. Feit is dat Billiton weg is en dat het Nieuw Front niet erin is geslaagd om een nieuwe deal met haar te sluiten, zodat de bauxietsector gegarandeerd bleef. Feit is ook dat het door hun handelen en dralen zo ver is gekomen. Feit is dat ze hebben gefaald om het beste voor Suriname te halen, en dat vandaag Suriname met NUL op het rekest zit.

Bij zijn eerste stelling geeft de heer Naipal aan wat de president niet heeft gezegd. Hij geeft aan dat hij nimmer aangaf dat wanneer het parlement, na het lezen van de overeenkomst niet eens is, de president de overeenkomst niet zal tekenen. Wat hij bewust verzuimd te doen, is aangeven wat de president wel gezegd heeft. En dat is dat we maar twee opties hebben. De overeenkomst tekenen of niet tekenen.
Niet tekenen betekent hetzelfde resultaat binnenhalen als de Nieuw Front regering, namelijk NUL. Deze regering gaat in elk geval niet voor NUL, vandaar dat de president zijn intentie aangeeft dat hij wel gaat tekenen. Deze regering maakt niet dezelfde fouten als de Nieuw Front regering, maar leert eruit.

Een vraag die ik heb, naar aanleiding van Naipal’s eerste stelling, is waarom het parlement niet akkoord zou moeten gaan indien de overeenkomst goed zou zijn? Ik denk dat hij deze stelling heeft geponeerd, omdat klaarblijkelijk zijn partij al heeft besloten om tegen de overeenkomst te stemmen. Dit zonder de overeenkomst te hebben gelezen en te hebben bestudeerd. Ach, deze destructieve wijze van politiekvoering van de orange partij is intussen bekend bij de samenleving: tegen zijn om het tegen zijn. Dit is wel heel doorzichtig van de heer Naipal. Wij weten dat de VHP vanaf het begin saboteert, maar dan nog hoeft hij het niet zo voor zijn partij te verknallen.

Ten aanzien van de stelling, dat het een grote leugen en onzin is, dat de blokvorming tegen Alcoa nooit tot zijn recht was gekomen vanwege de houding van de oppositie om politiek mee te willen scoren, kan ik hem meegeven dat ik deelgenoot was van het fractieleiders overleg waar het besluit was genomen dat na de presentatie van Alcoa het parlement met een gezamenlijk statement zou komen. Ik was ook persoonlijk aanwezig bij de presentatie van Alcoa. Tegen alle afspraken in, is de voorzitter van de VHP in de media uitgekomen. Ik weet niet hoe Naipal dit gedrag typeert, maar voor ons is het niets anders dan verraad en a-nationaal handelen. Wij weten allemaal dat Santokhi zich geen houding wist toen de fractieleider van NDP direct in een openbare vergadering aangaf wat er was gebeurd en een statement gaf. Dat is de keiharde waarheid. De verklaringen van Naipal’s voorzitter waren slechts bedoeld als damage control, omdat hij bliksemgoed wist wat hij had uitgehaald.

De coalitie heeft vanaf toen haar eigen pad bewandeld, haar eigen standpunten ingenomen en de regering kritisch begeleid. Wij laten ons niet leiden door de oppositie, omdat wij de oppositie al lang al door hebben. De mening, zienswijze en houding van de oppositie, in deze, deert ons niet. De coalitie bepaalt haar eigen standpunt op basis van de gepresenteerde informatie en zal waar nodig de regering volledig ondersteunen. Laat dat duidelijk zijn voor alle critici.

Ten aanzien van zijn laatste stelling dat het parlement geen abdoeletjes nodig heeft, omdat die misleidend bezig zou zijn, en dat daarmee het imago van het parlement aan het diggelen wordt geslagen, wil ik hem dit voorhouden. Het imago van het parlement wordt niet geschaad wanneer een lid goed beargumenteerd, zijn visie presenteert. Ik kan niet helpen als de fractie van de VHP, zoals onlangs door Jogi is gesteld, geen berekeningen maakt, alvorens besluiten te nemen. Ik kan ook niet helpen wanneer dezelfde fractie kennelijk nu al het besluit heeft genomen om tegen een eventuele overeenkomst met Alcoa te stemmen. Dit zijn de dingen die het imago van het parlement schaden.

Ook het onderhouden van relaties door DNA leden met onderwereld figuren, zoals in het recent verleden met Segebai, schaden het imago van het parlement. Leden die 350 kg cocaïne in hun voorzaal bewaarden of medisch afval vlak voor hun huis verbranden of dieren mishandelen, schaden het imago van het parlement. Ja, als wij al dat soort leden weghalen uit het parlement, verdwijnt wel een groot deel van de fractie van de heer Naipal’s partij uit het parlement.

Drs. Amzad Abdoel
Lid van De Nationale Assemblee