Bond SLM geeft strijd niet op
09 Sep, 02:48
foto
Robby Maaijen, voorzitter bond bij SLM. (Foto: Raoul Lith)


Robby Maaijen, voorzitter van de Bond Personeel Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BP SLM), ontkent dat de bond de afgelopen 18 jaren medeschuldig is geweest aan mismanagement. Dit is door de directie van de SLM volgens Maaijen gesteld. Maaijen vindt het beledigend naar de bond toe en het is geenszins de waarheid. De bond komt op voor de belangen van de werknemers en gaat voor behoud van het bedrijf.

De vakbondsleider benadrukt dat het beleid niet door de bond gemaakt wordt, maar door de directie en dat dit goedgekeurd wordt door een raad van commissarissen als vertegenwoordiger van de aandeelhouder. De bond heeft er niks te zoeken, stelt Maaijen. De bond staat voor de continuïteit van het bedrijf en de bestaanszekerheid van de mensen. Hij geeft aan dat de directie niet in overleg treedt met de bond maar slechts mededelingen doet, terwijl er afspraken waren over hoe het proces verlopen zal. Door het niet in overleg treden ontneemt de directie de bond alle ruimte, meent Maaijen.

“Door de directie is aangegeven dat het bedrijf financieel-economisch in zwaar weer is en dat het bedrijf een schuldenlast heeft van meer dan US$ 40 miljoen op jaarbasis. Echter is dit niet bewezen met financiële documenten, zoals dat vroeger de gewoonte was," meent Maaijen.

Het bod dat aan de mensen werkzaam bij Residence Inn bij vertrek verstrekt is, zou aan de bond worden gegeven, zodat deze het kon doornemen om verder te gaan met de onderhandeling, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Maaijen zegt dat de case als een leerles genomen wordt. De medewerkers hebben namelijk, tegen de instructie van de bond in, reeds getekend hebben voor hun vertrek. Ze krijgen een financiële compensatie. Ook is overeengekomen met hen dat zij niet in een ander hotel of in dezelfde branche mogen werken.

Vanwege de sociale bewogenheid van de bond, kan altijd een gesprek gevoerd worden met de directie, zegt Maaijen, Er zijn ook nog voorstellen vanuit de BP SLM over hun vertrek. Het gaat in totaal om 40 personen, van wie 39 getekend hebben. Aan hen is een financiële compensatie geboden tussen SRD 5.000 en SRD 147.000.

De bondsvoorzitter geeft aan nu zich extra te concentreren op het personeel van de dochterondernemingen van de SLM.

Raoul Lith