MMC dient jaarrapport in bij dc Joeloemsingh
08 Sep, 21:54
foto
Bisnoepersad Dalloesingh, waarnemend directeur van MMC biedt het jaarverslag aan dc Wedprekash Joeloemsingh. Rechts, onderdirecteur Zorida Mohamed.


De directie van het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft het jaarrapport 2017 vrijdag aangeboden aan districtscommissaris (dc)van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh. Waarnemend algemeen directeur van het ziekenhuis, Bisnoedath Dalloesingh en onderdirecteur Finance, Zorida Mohamed merkten op dat het MMC steeds op tijd zijn jaarrapporten aanbiedt en ook ter beschikking stelt aan de pers. Ook voor de districtsadministrateur werd een exemplaar achtergelaten.

Vanaf 2013 is tot nu toe elk jaar aan de hoogste bestuurlijke autoriteit en districtsadministrateur als eerste de jaarrapporten aangeboden. Verder krijgen de autoriteiten in Paramaribo per koerier hun exemplaar. Dalloesingh geeft aan dat het MMC zoveel mogelijk zaken transparant wil hebben. Zo is ook data van poli-bezoek over het afgelopen jaar op de website te zien zijn, zodat belanghebbenden ook inzage kunnen hebben in het reilen en zeilen van het ziekenhuis. De zaken omtrent de veredelde poliklinieken lopen goed en de samenwerking met het Nationaal Leger is prima.

Volgens Joeloemsingh heeft de directie van het MMC elk jaar op tijd het jaarrapport overhandigd. Hij vindt het een eer om dit in ontvangst te nemen. Volgens hem staat het MMC aan de top als het om verslagen gaat van overheidsstichtingen. De dc zal het verslag doornemen en bedankte de directie van MMC voor de transparantie.